Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu

Kuruluşunun 10. yılını kutlayan S. Ü. Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), çağdaş bir tasarım ve sergileme anlayışıyla yenilenen Atlı Köşk’teki “Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu”nu, 10 Mayıs’tan itibaren ziyarete açtı. SSM koleksiyonlarının ve arşivinin dijital ortama aktarıldığı yeni teknolojik düzenlemeyle, Türk ve İslam sanatının nadir elyazması kitapları sayfa sayfa incelenebiliyor. Sergi salonlarında augmented reality (artırılmış gerçeklik) tekniğiyle hazırlanan animasyonların ziyaretçilere verilen iPad’ler aracılığıyla sunulduğu interaktif uygulamalar, geleneksel sanatları teknolojiyle buluşturarak, izleyenlere farklı bir deneyim yaşatıyor.

İslam sanatının 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan dönemine ait, ünlü hattatların ve kitap sanatçılarının elinden çıkmış 200’den fazla eserin yer aldığı sergide, başta Kuran-ı Kerim nüshaları olmak üzere nadir elyazması kitaplar, kıta ve murakkalar, levha ve hilyeler, tuğralı ferman ve beratlar ile hattatların yazı yazmada kullandığı araçlar yer alıyor. Geleneksel sanatları bugüne taşımayı amaçlayan SSM, çağdaş sanatçıların yarattığı özgün tasarımları da müze koleksiyonuna dahil ediyor. Koleksiyonun yeni sunumunda, Ahmet Oran’ın yazı alıştırmalarına gönderme yapan 2005-2006 tarihli kaligrafik kompozisyon ziyaretçileri karşılıyor. Türkiye’nin tanınmış çağdaş sanatçılarından Kutluğ Ataman’ın güncel bir yorumla şekillendirdiği, hüsnühat sanatının “müsenna” veya “aynalı” adı verilen simetrik yazı kompozisyonlarını hatırlatan 2009 yapımı video, sergilemenin güncel sanatla bağlantısını bir kez daha vurgulayarak izleyicileri uğurluyor. Yeni sergileme için özel hazırlanan Türkçe ve İngilizce katalog ise SSM Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu’nu yakından incelemek isteyen meraklıların ilgisine sunuluyor. Sergi kapsamında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’yle birlikte hazırlanan, elyazması kitap üretiminin aşamalarını detaylarıyla anlatan film bu zahmetli sanat üretimine yabancı olan ziyaretçilerin, bu eserlerin yaratılma süreçleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlıyor.

Manzara resimli yazı kutusu, 19. yüzyıl başları, Ahşap ve renkli boyalar, SSM 195-0573

Sultan Abdülmecid (h. 1839-1861) tuğralı, hokka ve ibrikten oluşan yazı takımı, 19. yüzyıl, SSM 195-0551_0555

Divit, 18. yüzyıl, SSM 195-0040

Kamış kalemler, 19. yüzyıl, SSM 195-0548

Yazı kutusu, 18. yüzyıl, SSM 195-0567

Zer-endûd levha Celi sülüs hat, Sultan II. Mahmud (h. 1808-1839) “Başarım ancak Allah'tandır”, SSM 130-0109

Zer-endûd levha Celi sülüs hat, Mustafa Rakım (ö. 1826) tarafından yazılmıştır. Kumaş üzerine altın mürekkep, SSM 130-0073

Müsenna ve zer-endûd levha Celi sülüs hat, Mehmed Şefik (ö. 1880) 1286/1869-70 “Benim ve âlemlerin Rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur”, SSM 130-0245

Murakka Sülüs ve nesih hat, Hafız Osman (ö. 1698) Muhammed bin Said el-Busirî’nin (ö. 1296?) Kasidetü’l-Bürde adlı Hz. Muhammed’i öven şii rinden beyitler, SSM 120-0334

Zer-endûd levha Celi sülüs hat, Sami Efendi (ö. 1912) 1318/1900-01 ''Başarıya ulaştıran Allah'tır'' ve ''O ne güzel bir Mevlâ ve ne güzel bir dosttur'', SSM 130-0230

Hilye-i Şerif Muhakkak, sülüs ve nesih hat, Mehmed Şefik (ö. 1880) 1270/1853-54, SSM 140-0093

Müfredat meşkleri murakkası Talik hat, Muhtemelen Yesari Mehmed Esad (ö.1798), SSM 120-0347

Kıt'a Sülüs ve nesih hat, İsmail Zühdî (ö. 1806) 18. yüzyıl sonu, SSM 110-0128

Mezopotamya Dramaturjileri / Su, no. 5 Kufi hat, Kutluğ Ataman (1961-) 2009, SSM 300-0001

İcazet Kıt’ası Sülüs, nesih ve rıka hat, Mir Mustafa Celaleddin 1270/1853-54, SSM 110-0597

Kuran-ı Kerim Nesih ve sülüs hat, 1500 civarı, SSM 100-0269

Kuran-ı Kerim Nesih ve sülüs hat, 1500 civarı, SSM 100-0269

Karalama Sülüs hat, Ahmed Karahisârî (ö. 1556), SSM 190-0456

Kuran-ı Kerim Nesih ve rıka hat, Yahya b. Osman (ö. 1756), Belde-i Kostantiniyye, 1157/1744-45 Müzehhibi: Mustafa, SSM 100-0258

Kehf Suresi Muhakkak, sülüs ve rıka hat, Kadı Mahmud (ö. 1575) 966/1559, SSM 102-0210

Kuran-ı Kerim Nesih ve rıka hat, Demircikulu Yusuf (ö. 1611) 977/1569, SSM 100-0365

Kâbe iç örtüsü parçası Celi sülüs hat, Muhtemelen 17. yüzyıl başı, SSM 196-0578

Kuran-ı Kerim Nesih ve sülüs hat, 1500 civarı, SSM 100-0269

Kasâyid-i Efsahî der medh-i, Sultan Bayezid (Efsahî’nin Sultan Bayezid’i öven kasideleri) Nestalik hat, Osmanlı, 1495 civarı, SSM 190-0318

Sitti Hatun’a verilen temlikname, Sultan II. Mehmed (h. 1444-1446, 1451-1481) tuğralı 11-20 Safer 864/7-16 Aralık 1459 Divani hat, SSM 150-0165

Ermeni Patriği Tanyel’e (ö. 1800) verilen ferman, Sultan III. Selim (h. 1789-1807) tuğralı 14 Zilhicce 1213/19 Mayıs 1799 Divani kırması hat, SSM 150-0516

Kuran-ı Kerim Hurde talik hat, Mustafa İzzet (ö. 1876) 1253/1837 Müzehhibi: Hasan, Tezhip tarihi: 1256/1840-41, SSM 100-0281

Murakka Sülüs ve nesih hat, Şeyh Hamdullah (ö. 1520), SSM 120-0243

Kuran-ı Kerim’in üçüncü cüzü (Bakara: 253 - Âl-i İmran: 91) Muhakkak ve kufi hat, Osmanlı, 1440 civarı, SSM 102-0047

Sokollu Mehmed Paşa'ya (ö. 1579) verilen berat, Sultan III. Murad (h. 1574-95) tuğralı 21-30 Recep 983 / 26 Ekim-4 Kasım 1575 tarihli celi divani hat, kâğıt üzerine mürekkep, renkli boya ve altın yaldız, SSM 160-0029

SSM Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu basın toplantısını izlemek için tıklayınız.

Kuruluşunun 10. yılını kutlayan S. Ü. Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), çağdaş bir tasarım ve sergileme anlayışıyla yenilenen Atlı Köşk’teki “Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu”nu, 10 Mayıs’tan itibaren ziyarete açtı.