Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu

Zer-endûd levha

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (Emirgan, İstanbul, Türkiye)

Müsenna levhalarda, tam ortadan geçen hayali bir dikey çizginin ayırdığı sol taraf, sağ tarafın yansımasıdır. Ayna etkisi yaratan bu levhalarda hattatlar genellikle sağ tarafa istifli kompozisyonu yerleştirir ve sol tarafa da bu kompozisyonun yansımasını resmederler. Altunbezer’in yazdığı kalıptan zer-endûd hazırlanmış olan bu müsenna levhada, Kuran’da birkaç surede geçen ve huve bi kulli şey’in alîm (O, her şeyi hakkıyla bilendir) ayeti yazılıdır (Nisa: 32, Nur: 64, Hucurat: 16, Ankebut: 62). Hattat, istifin üzerinde oluşan boşluğa besmele, altında oluşan boşluğa ise ketebe kaydını (Ketebehu Hakkî) gene aynalı yazmıştır. Kompozisyonun içine yerleştirildiği madalyonun çevresini dolanan şeridin içi sarmal rumili dallarla, dışı ise rumili ve çiçekli kıvrımlarla tezhiplidir. Levhanın tezhipleri de hattatın elinden çıkmış olmalıdır.

Detaylar

Koleksiyon
Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu
Başlık
Zer-endûd levha
Boyutlar
70 x 70 cm
Malzemeler
Kalın kâğıt üzerine boya ve altın mürekkep
Bulunduğu Yer
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (Emirgan, İstanbul, Türkiye)
Obje Numarası
130-0246-IHA
Telif Hakkı
© Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi


İlgili Eserler

Kıt'a

Kıt'a

Detaylı İncele

Murakka

Murakka

Şeyh Hamdullah (ö. 1520)

Detaylı İncele

Kategoriler

Konu

Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu

Format

Kalın kâğıt üzerine boya ve altın mürekkep

Coğrafi Konum

İstanbul, Türkiye