Serginin Hikâyesi

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP, 2008

Salvador Dalí

(1904-1989)


20. yüzyılın büyük sanatçılarından ancak birkaçı kendi yapıtının alfası ve omegası haline gelmek, yani sanatçıyı hem bir mit, hem de bir mit yaratıcı, dolayısıyla da kitle kültürünün bir ikonu olarak inşa etmek konusunda bu kadar başarılı olabilmiştir. Salvador Dalí’nin, çağdaş sanat üretimiyle pek çok ortak özelliklere sahip bu yanı, onun bir öncü, şöhreti sanatın nüfus edeceği bir platform haline getirmek konusunda bir çığır açıcı olarak tanımlanmasına yol açar. 21. yüzyılda bize, sadece yapıtın yaratıcısının kişiliği yanında ikincil konumda kaldığı bir sanat gösterisini seyre dalmak üzere gözlerimizi açık tutmak kalır. Sanat tarihinin hiçbir bölümünde Dalí’nin gözlemlerinin –yani her sanat tezahürüne değişmez bir biçimde egonun yüceltilmesinin, kendi portresini yaparak damgasını vurmasının- doğruluğu bu denli açıkça kanıtlanmamıştır. Dalí, insan neyin resmini yaparsa yapsın sonucun daima kendi portresi olacağını öne sürmüştür.


Salvador Dalí'nin hayatı ve sanatı >>

Bir dahinin yaşamı >>

İstanbul'da bir Sürrealist - Dönemler, Eserler

Dalí Dalí'yi Anlatıyor (Dalí by Dalí), 2003 © Fundació Gala - Salvador Dalí izniyle

“Sürrealizm yıkıcıdır, ancak yalnızca görüşümüzü sınırlayan prangaları yok eder.”
Salvador Dalí

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 20 Eylül 2008 - 1 Şubat 2009 arasında, Gala-Salvador Dalí Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirdiği İstanbul’da Bir Sürrealist: Salvador Dalí sergisiyle, 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından, sürrealizm akımının temsilcisi Salvador Dalí'nin eserlerine ev sahipliği yaptı. Gala-Salvador Dalí Vakfı koleksiyonuna ait eserlerle, vakıf dışında gerçekleştirilen en büyük geçici sergi olan İstanbul’da Bir Sürrealist: Salvador Dalí, sanatçının çocukluk yıllarından başlayarak, son yaratıcı günlerine uzanan kapsamlı bir retrospektif sundu. Vakfın Dalí Çalışmaları Merkezi Yöneticisi Montse Auguer Teixidor’un küratörü olduğu sergide, sanatçının yağlıboya tablolar, çizimler ve grafiklerden oluşan 270 eserinin yanı sıra, el yazmaları, fotoğraflar ve çeşitli dokümanlar da yer aldı.

Katalog

İstanbul'da Bir Sürrealist

Sergi kataloğu, sanatçının 20. yüzyıl sanat tarihindeki yerinin, ikonografisinin ve özgün duruşunun incelendiği makalelere yer veriyor. Serginin küratörü, Gala-Salvador Dalí Vakfı Dalí Çalışmaları Merkezi Yöneticisi Montse Aguer Teixidor, “Salvador Dalí: Bir Retrospektif” başlıklı yazısında, sanatçının çocukluğundan başlayarak hayatına ve sanatsal gelişimine ayrıntılı bir bakış sunuyor. Makalede Dalí’nin sanatsal dönemleri kronolojik bir kurguyla izleniyor ve ikonografisindeki dönüşüm de örneklerle ele alınıyor. Şair ve yazar Ferit Edgü ise “Gerçeküstücülük ve Dalí” başlıklı makalesinde Dalí’nin sürrealist grupla gelgitli ilişkisini ve bu akıma sağladığı açılımı irdeliyor.

Çevrimiçi Oku >>Prof. Dr. Cevat Çapan: Salvador Dali'nin Edebiyat Dünyasıyla İlişkileri >>
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP, 2008


Konferanslar

Çocuklar İçin

Sesli Çocuk Kitabı

Ben Dali

Çocuk Atölyesi

Karışmış Hayvanlar

Diğer Çevrimiçi Sergiler