14 Aralık 2019

Avni Lifij'in Keşfedilmemiş Dünyası

Avni Lifij'in Keşfedilmemiş Dünyası

Avni Lifij'in Keşfedilmemiş Dünyası
14 Aralık Cumartesi

Konferans:

“AVNİ LİFİJ’İN KEŞFEDİLMEMİŞ DÜNYASI”*
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, halen devam eden “Avni Lifij. Çağının Yenisi” sergisiyle bağlantılı bir konferans serisi düzenliyor. Avni Lifij’in sanatçı kimliğini Türkiye’de ilk kez tüm yönleriyle yansıtan serginin içeriğine paralel bir çerçeveye sahip etkinlikte, sergi kataloğunda da makaleleri yer alan Prof. Dr. Zafer Toprak, Prof. Dr. Ahmet Kamil Gören ve Sanat Tarihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu konuşmacı olarak yer alacak; Avni Lifij’in resim, fotoğraf, yazı ve eğitim dahil olmak üzere çok yönlü üretimine ve onun yaşadığı dönemle ilişkisine ışık tutacak.

14:00 - 14:45

“Yazar Avni Lifij ve Sanat Anlayışı”
Prof. Dr. Zafer Toprak

Osmanlı İmparatorluğu’nda Batı tarzı resim anlayışının yaygınlaşmasında öncü bir rol üstlenen 1914 Kuşağı’ndan Avni Lifij, 1909-1911’de Paris’teki resim öğrenimi süresince, ileri düzeydeki Fransızcası sayesinde ilgi alanlarını akademik eğitiminin ötesine taşıdı. Sanat tarihi ve felsefesi, kültürel mirası koruma çalışmaları, estetik ve müzecilik gibi konular üzerine araştırmalar yaptı ve bu birikimini Meşrutiyet’in ilk yılından (1908) itibaren ortaya koydu. Tüm yaşamı boyunca sanat üzerine yazmayı bir sorumluluk olarak gören Avni Lifij’in yazıları ölümüne değin birçok gazete ve dergide yer aldı. Prof. Dr. Zafer Toprak, “Yazar Avni Lifij ve Sanat Anlayışı” başlıklı konuşmasında sanatçının derin birikimini yansıttığı yazılarına ve bunun sanatındaki yansımalarına bakacak.

15:00 -15:45

“Sanatçı Kim için Üretir? Lifij’in Yapıtlarının Anatomisi”
Prof. Dr. Ahmet Kamil Gören

Henüz akademik bir eğitim almadan resim alanında çalışmalar yapan, kendi çabalarıyla Fransızca öğrenen, aynı zamanda anatomi ve boya tekniği konularında temel bir eğitim almak üzere Mülkiye Tıbbiyesi ve Eczacı Mektebi’nde derslere dinleyici olarak katılan Avni Lifij’in bu dönemi, genç bir sanatçının kendisini yetiştirme ve yeteneğini kanıtlama sürecinin izlerini taşır. Lifij, Paris’te öğrenim gördüğü 1909-1911’de ve sonrasında gerçekleştirdiği portre, otoportre, figürlü ve figürsüz manzara çalışmalarında ise serbest bir yaklaşımla özgün bir sanatçı kimliği ortaya koyar. Sunumunda Lifij’in üretim sürecini belirleyen etmenleri ve bunların eserlerindeki yansımalarını inceleyecek Prof. Dr. Ahmet Kamil Gören, aynı zamanda sanatçının genel çalışma pratiklerini örneklerle değerlendirilecek.

16:00 - 16:45

"Avni Lifij'i Yeniden Keşfetmek"
Ömer Faruk Şerifoğlu

“Ne vakit sanatımızı, kendi toprağımızdan, abidelerimizden, hayatımızdan, acılarımızdan alırsak, o vakit sanat yapmış oluruz, Türk sanatı budur.”

Avni Lifij

“Avni Lifij. Çağının Yenisi” sergisiyle bağlantılı olarak yayınlanan Avni Lifij - Sanat Yazıları kitabının editörü ve serginin danışmanı Sanat Tarihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu, bu projenin hazırlık sürecinde ortaya çıkan yeni bilgi ve belgelerin ışığında sanatçının yaşamını ve çok yönlü sanatsal üretimini ele alacak. Mehmet Ergüven’in “Türk resminde sadece bir kilometre taşı değil, kendisiyle hesaplaşma zahmetine katlanmayı göze alanlar için; çağdaş, ışık tutan mükemmel bir öncüdür” diye tanımladığı Avni Lifij, bu konumunun izlerinin bulunabileceği resim, fotoğraf, yazı ve eleştiri alanlarında verdiği eserlerle değerlendirilecek.

Diğer Etkinlikler

Müzede Suare: Başka Renkler, Sesler, Yüzler

4-9 Haziran 2024

Müzede Suare: Başka Renkler, Sesler, Yüzler

Etkinlikler

Tümünü Görüntüle