28 Şubat 2020

Canlı Tutma Stratejileri: Performans Sanatının Korunması

Canlı Tutma Stratejileri: Performans Sanatının Korunması

Bu sunum, performansa dayalı sanat eserlerinin koleksiyonlara alımı ve orada hayatını sürdürmeleri ve evrilmeleri süreçlerine odaklanmakta, beklenmedik sonuçlarla ilişkimizi sürdürüp korumak ve bu olasılığı kabullenmek için konservasyon bağlamında uygulamamız gereken değişiklikleri irdelemektedir. Performans içeren sanat eserlerinin, hâlihazırda var olan süreçlere katılmasının güçlüğünden hareketle, konservasyon dahilinde yeni yöntemler bulmanın zorunlu olduğu kabul edilir. TATE Modern’in Zamana Dayalı Medya Konservasyon Yöneticisi Louise Lawson, konuşmasında günümüzde bu konuda yapılan çalışmalara ışık tutacak ve bu sanat eserlerinin doğası gereği sundukları zorluklarla bağlantılı olarak konservasyonun nasıl yaşayan ve evrilen bir sürece dönüştüğünü irdeleyecek. Konuşma, dokümantasyona odakla bu eserlerin nasıl belgelendiğini ve kayıt altına alındığını incelerken, dijital teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni dokümantasyon tekniklerine de değinecek.


*Okuma Önerileri:
Louise Lawson, Acatia Finbow & Hélia Marçal (2019) Developing a strategy for the conservation of performance-based artworks at Tate, Journal of the Institute of Conservation, 42:2, 114-134, DOI: 10.1080/19455224.2019.1604396

Strategy and Glossary of Terms for the Documentation and Conservation of Performance, published as part of Documentation and Conservation of Performance (March 2016 – March 2021), a Time-based Media Conservation project at Tate, https://www.tate.org.uk/about-us/projects/documentation-conservation-performance/strategy-and-glossary, accessed 13 September 2022.

Multimedya

Canlı Tutma Stratejileri: Performans Sanatının Korunması
Canlı Tutma Stratejileri: Performans Sanatının Korunması

Diğer Etkinlikler

Müzede Yoga 2024

5 Haziran - 25 Eylül 2024, Çarşamba

Müzede Yoga 2024

Etkinlikler

Tümünü Görüntüle