24 Mayıs 2006

Doğu’dan Batı’ya Kitap Sanatı ve Osmanlı Dünyasından Anılar

Doğu’dan Batı’ya Kitap Sanatı ve Osmanlı Dünyasından Anılar

Prof. Dr. Edhem Eldem
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü

Gülbenkyanların peşinde
 
Lizbon’daki zengin koleksiyonuyla ve petrol sayesinde edindiği servetle tanıdığımız Kalust Gülbenkyan’ın Osmanlı topraklarında başlayan hayatı vekariyerinin ilk otuz-kırk yılı hakkındaki bilgilerimiz gayet kısıtlıdır.
Aslında bu coğrafyada doğup büyümüş olan ve sonradan belirli bir başarıya veüne kavuşmuş olan birçok insan için geçerli olan bu durum, tarihçi için zorolduğu kadar ilginç bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Doğrudan biyografikverilerin bulunamadığı bir ortamda bir başarı hikâyesinin öncesini deşmek, buhikâyeyi daha insancıllaştırmaya imkân verdiği gibi, hikâyenin arkasında yatandaha mütevazı ve “normal” faktörlerin ortaya çıkarılmasını dasağlayabilmektedir. Gülbenkyanların Kayseri’nin Talas ilçesinden Londra’yakadar uzanan hikâyesini de, sınırlı ve dolaylı bir şekilde de olsa, bazıbelgelerin ışığında ortaya çıkarmaya çalışmak, Bay Yüzde Beş (Mr Five-Percent)klişesinin arkasında yatan gerçeklere bir dereceye kadar yaklaşmamıza yardımcıolacaktır.Doç. Dr. Sitare Turan Bakır
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü
Başkanı

Gülbenkian Müzesi’nde Türk Çini ve Seramikleri

Lizbon’daki Gulbenkian Müzesi, kalust Sarkis Gülbenkyan'ın sanata olantutkusuyla oluşan, nadide eserlerin biraraya geldiği önemli bir dünya
müzesidir. Burada bulunan Türk Çini ve Seramik koleksiyonu, sayıca çok zenginolduğu gibi bizlere Osmanlı döneminin çini ve seramik tarihini belirleyeceknitelik ve çeşitlilikte veri sağlamaktadır. Erken Osmanlı döneminin mavi-beyazörnekleri, özellikle de Klasik Osmanlı Döneminin çok renkli kırmızılı sır altıtekniğindeki coşkulu motif ve tasarımları, Osmanlı döneminin doruk noktasınaulaşan tasarım ilke ve prensiplerini gözler önüne sermektedir. Sakıp SabancıMüzesi’ndeki “Doğu’dan Batı’ya Kitap Sanatı ve Osmanlı Dünyasından Anılar”sergisinde de olağanüstü örneklerle temsil edilen bu koleksiyonu, birebirüzerinde çalışmış olan Dr. Sitare Bakır anlatacak.

Diğer Etkinlikler

Müzede Yoga 2024

5 Haziran - 25 Eylül 2024, Çarşamba

Müzede Yoga 2024

Etkinlikler

Tümünü Görüntüle