Uşun Tükel ile Bir Disiplin Olarak Sanat Tarihi: Başlangıcından İlk Büyük Ustalara

 

9, 16, 23, 30 Ocak 2021 Cumartesi 2021, 14:00-16:00

SSM Öğrenme Programları, yetişkinler için çevrimiçi etkinliklerle devam ediyor.
Program kapsamında bu ay İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Prof. Dr. Uşun Tükel, bir disiplin olarak sanat tarihinin oluşumu konulu seminerini gerçekleştirecek. Dört hafta sürecek seminerde yazın alanında da üreten sanatçılardan başlayarak, tarihin bu dalının gelişimi incelenecek.
“‘Eli kalem tutan’ ilk sanatçı kimdi, kime ilk sanat tarihçisi diyebiliriz? İlkçağdan 20. yüzyıla sanat tarihinin oluşumu ve disiplin haline gelişinin kilometre taşları... Sanatçı/yazarlar, kuramcılar, yöntemler, tartışmalar… Kısaca ‘materiam superabat opus.’”

 

Prof. Dr. Uşun Tükel
1960’ta İstanbul’da doğdu. 1982’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Estetik ve Sanat Tarihi Kürsüsü’nden “Modern Heykel Sanatında Brancusi’nin Yeri” başlıklı lisans tezini vererek mezun oldu. 1984’te İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Avrupa Sanatında Rengin Yeri ve Önemi” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesi aldı. 1990’da aynı bölümdeki doktora çalışmasını, “Beyân-ı Menâzil’in Resim Dili. Bir Yapısal Çözümleme” başlıklı tezini vererek tamamladı. 2006’dan bu yana İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde profesör olarak görev yapmaktadır. AICA (Association Internationale des Critiques d’Art) Türkiye üyesi olan Tükel, araştırma ve yayınlarını çağdaş sanat, ikonografi ve görsel göstergebilim alanlarında sürdürmektedir. 2011’de TÜYAP Artist Sanat Fuarı’ndan “Eleştirmen Onur Ödülü” almıştır.

 

Önemli bilgiler:

- Seminer, Zoom servisi üzerinden gerçekleştirilir. Seminere katılım linki, satın alma işlemi sonrası gönderilecek e-postada paylaşılacağı için e-posta adresinizi belirtmeniz gerekmektedir.
- Kayıt ücreti, dört haftayı kapsar. Tek oturumluk kayıt seçeneği yoktur.
- Katılımcılara program sonunda katılım belgesi verilir.
- İnternet bağlantısından doğabilecek aksaklık ve mağduriyetlerden SSM sorumlu değildir.
- Katılımcıların kişisel sebeplerle eğitime katılamaması durumunda ücret iadesi veya değişiklik yapılmaz.
- Katılımcıların, çevrimiçi programları veya bu programlar sırasında kullanılan her türden görsel, işitsel, yazılı materyali kaydetme, kopyalama, çoğaltma ve üçüncü kişilerle paylaşma hakkı bulunmaz. Aksi davranışlarda yasal sorumluluk katılımcıya aittir.

 

TÜKENDİ