Müze Programı
1 Aralık 2020 - 22 Aralık 2020

Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Şenlikler, Bayramlar ve Törenler

Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Şenlikler, Bayramlar ve Törenler

Farklı kutlama biçimlerinin ve bunlara atfedilen toplumsal anlamların “gösterim çalışmaları” (performance studies) çerçevesinde inceleneceği dersler, Osmanlı döneminde sarayda düzenlenen şenliklerin yanı sıra halk eğlencelerinin farklı yerelliklerde nasıl gerçekleştiği konusunu kapsıyor. 19. yüzyılda Tanzimat dönemiyle gelişen modernleşme sürecinde değişen temsili ve kültürel formları inceleneceği programda, bu tarihsel sürecin birikimiyle kurulan Cumhuriyetin, kendi törenselliğini ve gösterim alanlarını nasıl inşa ettiği de irdelenecek.

1.     Osmanlı Şenliklerine Gösterim Olarak Bakmak: Geçit Alayları, Raks ve Hüner Gösterileri

2.     Osmanlı’da Halk Kültürü: Yerel Eğlenceler ve Mahallede Gündelik Yaşamın Gösterimi

3.     Batılılaşmayla Değişen Formlar: 19. Yüzyılda Temsiliyet ve Teatralite

4.     Cumhuriyet Dönemi Eğlence ve Kutlama Biçimleri: Milli Bayramlar ve Balolardan, 1970’lerin Popüler Kültürüne Geçiş

Diğer Öğrenme Programları

Hikmet Onat Kayıkları Suya İniyor (8-11 yaş)

25 Mayıs 2024, 11:00

Hikmet Onat Kayıkları Suya İniyor (8-11 yaş)

Öğrenme Programları

Tümünü Görüntüle