8 Mart 2019

Kültürel Miras Yönetiminde Bellek Kurumlarının Rolü

Kültürel Miras Yönetiminde Bellek Kurumlarının Rolü

Kütüphane, arşiv ve müze gibi bellek kurumlarının genellikle geçmişle ilgili olduğu düşünülür. Oysa kültürel mirasın yönetiminde ve kültürel miras ürünlerinin kuşaktan kuşağa aktarılmasında çok önemli rol oynayan bu kurumlar gelecekle ilgilidir. Dijital çağda yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte kültürel miras ürünleri giderek çeşitlenmekte, dijitalleşmekte ve “yakınsamakta”dır.
Bellek kurumlarının bu meydan okumaya karşı hazırlıklı olma, bu süreci iyi yönetme, dijital kültürel mirasın geleceğini güvence altına alma sorumlulukları vardır. Bu sunuşta kullanıcıların kültürel miras ürünlerine erişmelerini sağlayan bellek kurumlarının dijital geleceği biçimlendirmede karşı karşıya kaldıkları sorunlar ve bu sorunların çözümü için geliştirilen stratejiler gözden geçirilmektedir.

Diğer Etkinlikler

Yeni Yıl Atölyesi: Suluboya ile Kartpostal Boyama Atölyesi
EtkinlikAtölye

Yeni Yıl Atölyesi: Suluboya ile Kartpostal Boyama Atölyesi

Etkinlikler

Tümünü Görüntüle