15 Kasım 2019

Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması

Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması

PROGRAM

13.45 Yazılım Temelli SanatınKorunması
Patricia Falcao, Zaman Temelli Medya Konservasyon Uzmanı (Tate Modern)
 
14.30 Dijital Sanatın Korunmasının Yazılım Boyutu
Cemal Yılmaz, Öğretim Üyesi (Sabancı Üniversitesi)
 

15.45 Koleksiyondan Repertuara
Dragan Espenschied, Koruma Direktörü (Rhizome)
 
16.30 Soru-cevap
 
*Panel İngilizce olacak, Türkçe’ye simültane çeviri yapılacaktır.
 
ÖZETLER
 

Yazılım Temelli Sanatın Korunması
Patricia Falcao - Zaman Temelli Medya Konservasyon Uzmanı (Tate Modern)
 
Dijital bileşenleri olan sanat eserleri Tate Koleksiyonu’na 1990’lı yılların ortalarında girmeye başladı. Başlangıçta bunlar audio ya da video bileşenlerdi, fakat o günden bu yana dijital bileşenler Sanat Koleksiyonumuz’daki zaman temelli medya eserlerinin neredeyse hepsinin bir parçasını oluşturur oldu. Film, video, audio, yazılım ve performans medyalarını kullanan sanat eserlerini zaman temelli medya olarak sınıflandırıyoruz ve 1998’den bu yana, Tate’in, bu eserlerin korunmasında uzmanlaşmış bir bölümü var. O günlerden beri, Zaman Temelli Medya Konservasyon Bölümü, bu eserlerin korunmasını, farklı medyaların korunması konusunu araştırma fırsatı olarak ele alıyor. Eserlerin alınma ve sergilenme anlarını, onların teknik yönlerine ilişkin bilgimizi geliştirmek, üretim süreçlerine ve sanatçıların çeşitli medyaları kullanma biçimlerine, medyaların sanat eserleriyle ilişkisine ve koruma için kullanılabilecek teknolojilere ilişkin kavrayışımızı derinleştirmek için kullanıyoruz. Konservasyonu sözkonusu olan nesnenin tanımlanabilmesi ve neyin korunması gerektiğinin anlaşılabilmesi için bunların hepsi kritik önemdedir. 2019 yılı itibariyle Tate Koleksiyonu’nda dijital bileşeni olan 600’den fazla eser var ve her yıl yaklaşık 30 yeni eser alıyoruz. Bu eğilimin ve Konservasyon Bölümü’nün desteklemesi gereken teknoloji türlerinin ve sayısının artması beklenir. Bu çalışma, bu unsurları Tate’in Zaman Temelli Medya Konservasyon Bölümü’nün perspektifinden ele alarak, uyguladığımız stratejileri ve onları nasıl geliştirdiğimizi irdeleyecek. Bu ise, farklı alanlarda hem sanatçılar ve ekipleriyle Tate’te, hem de dış uzmanlarla yapılmakta olan araştırmaların önemine ışık tutacak.
 
Dijital Sanatın Korunmasının Yazılım Boyutu
Cemal Yılmaz, Öğretim Üyesi, Sabancı Üniversitesi
 
Konuşmamda, yazılım temelli dijital sanatın korunması sorununu yazılım mühendisliği ve yazılım bağlantılı teknolojiler açısından ele alacağım. Günümüz genel amaçlı bilgisayar platformlarında bulunan yazılım ve donanım kümeleri hakkında hızlıca bilgi verip yazılım bağlantılı sanatın korunmasına ilişkin teknik sorunların kaynaklarını kısaca irdeleyeceğim. Daha sonra, bu alanda karşılaşılan sorunların bazılarının, biz yazılım mühendislerinin kendi projelerimizde karşılaştıklarımızla aynı (ya da benzer) olduğunu, dolayısıyla yazılım korunması bağlamında genellikle teknik koruma, emülasyon, geçiş, yetiştirme, hibernasyon ve itiraz olarak adlandırılan aynı ve benzer çözüm yaklaşımlarının geliştirilebileceğini göstereceğim. Sonra da, alana özgü bazı teknik sorunların çözülmeyi beklediğini savunacağım; bu, hem üniversitelerde hem de sanayide çalışan yazılım ve sistem araştırmacılarının ilgisini çekebilir. Son olarak, dijital sanatın onyıllar boyunca korunması olasılığını ciddi şekilde arttırabilecek bazı basit ama son derece pratik ve etkin yolgösterici ilkeler önereceğim.
 
Koleksiyondan Repertuara
Dragan Espenschied – Koruma Direktörü, Rhizome
 
Net sanatının korunması, geleneksel nesnelerin, zaman temelli medyanın ya da kavramsal sanatın korunmasından çok farklı bir yaklaşım gerektirir. Güzel sanatlarla gösteri sanatları arasında konumlanmış yapıtların sınırlarının ne olduğunu, varolmaları için gereken teknolojik ve kültürel bağlamın ne olduğunu ve nasıl tarihselleştirilebileceklerini tanımlamak kimi zaman güçtür. 1996’da internet üzerinde kurulan kâr amacı gütmeyen bir dijital sanat platformu olan Rhizome’un Koruma Direktörü Dragan Espenschied, kurumun elinde bulunan 2000’in üzerinde olup sayıları gittikçe artan net sanatı eserlerine yönelik stratejilerini ve üretken soyutlamalarını tanıtacak.

Multimedya

Diğer Etkinlikler

Müzede Yoga 2024

5 Haziran - 25 Eylül 2024, Çarşamba

Müzede Yoga 2024

Etkinlikler

Tümünü Görüntüle