13 Aralık 2019

Medya Arkeolojisi

Medya Arkeolojisi

PROGRAM
 
14:00 - Gelecekteki Arkeolojiler. MEDYADA ZAMANIN DERİN İZLERİ’nden Olası Geleceklere Seyahat
Prof. Siegfried Zielinski

15:00 - Medya Sanatı ve Dijital Sanat Eserlerinin Medya Arkeolojisi Bağlamında Yeniden İnşası: Uygulamalı Vaka Çalışmaları
ZKM ׀ Sanat ve Medya Merkezi, Karlsruhe, Almanya; PAMAL Group (Preservation & Art – Media Archeology Lab / Koruma & Sanat & Medya Arkeolojisi Laboratuvarı)
Katılımcılar: Daniel Heiss (Yazılım Mühendisi), Morgane Stricot (Uzman Medya Sanatı ve Dijital Sanat Konservatörü), Matthieu Vlaminck (Medya Sanatı ve Dijital Sanat Konservatörü)

16:30 - Soru-Cevap

*Konuşma dili İngilizce’dir, Türkçe’ye simultane çeviri yapılacaktır.

 
ÖZETLER
 

Gelecekteki Arkeolojiler. MEDYADA ZAMANIN DERİN İZLERİ’nden Olası Geleceklere Seyahat*
Prof. Siegfried Zielinski

Geleceğin arkeolojisi dediğimiz soyut karmaşa (mixtum compositum), görünüşte çelişik bir yapıya sahiptir; zamanın zıt kutuplarına doğru giden iki ayrı ok üzerinden işleyen bir pratikten oluşur. Bu oklardan birisi, halen tamamıyla keşfedilmemiş olan ve bence sanat, bilim ve teknolojinin karşılıklı bağımlılık ilişkilerinden dolayı sürekli yeniden inşa halindeki kültürel zamanın derin izlerine doğru yatay bir rotada ilerler. Diğer ok, şimdiki zamandan yola çıkar ve belirsizliğini her daim koruyan bir geleceğe doğru ilerler. Medya arkeolojisi faaliyetlerinin ve ilgili sanat pratiklerinin ütopik boyutu, bu iki zamansal ok arasında ilişki kurabilme ihtimaliyle alakalıdır. Böylece, bu zaman makinesinin yolcularının da parçalarına ayrılması engellenir. Eskiye bakarken, varlığını bugün sürdürmediği için erişilmez olan çoklukların ve özelliklerin yerini arayıp bulma çabasıyla yetinmek hem sıkıcıdır hem de kaçınılmaz bir şekilde kasvete yol açar. Geleceğe kalması amacıyla geçmiş kümelenmelerdeki ilişkilerin heterojen yapılarından ve zenginliklerinden bilgi edinmek ve entelektüel bir yarar sağlamak ise aksine büyüleyici bir çabadır. Deneysel zaman makinemiz ancak bu yolla bizi şaşırtabilir.

Medya Sanatı ve Dijital Sanat Eserlerinin Medya Arkeolojisi Bağlamında Yeniden İnşası: Uygulamalı Vaka Çalışmaları
ZKM ׀ Sanat ve Medya Merkezi, Karlsruhe, Almanya; PAMAL Group (Preservation & Art – Media Archeology Lab / Koruma & Sanat & Medya Arkeolojisi Laboratuvarı)
Katılımcılar: Daniel Heiss (Yazılım Mühendisi), Morgane Stricot (Uzman Medya Sanatı ve Dijital Sanat Konservatörü), Matthieu Vlaminck (Medya Sanatı ve Dijital Sanat Konservatörü)

Yazılım ve donanım sistemlerinin güncelliğini yitirebilmelerinden dolayı dijital sanat ve medya sanatı kapsamındaki eserler, diğer alanlara ait sanat işlerine göre daha kısa ömürlüdür. Geçtiğimiz yıllarda sanat eserlerinin yok olmasıyla beraber, içerdikleri değerli arşivler ve onlarla bağlantılı bilgiler de kaybedilmiştir.

PAMAL Group (Koruma & Sanat & Medya Arkeolojisi Laboratuvarı), medya arkeolojisi bağlamında yeniden inşa ya da diğer adıyla “ikinci orijinal” kavramını, “ilk yazıldığı ve okunduğu makine (donanım ve yazılım) ‘güncelliğini’ yitirince ortadan kaybolan bir sanat eserinin kopyasını çıkarmak ya da yeniden inşa etmek” diye tanımlar. Yeniden inşa sürecinde, sanat eserinin belli bir parçasını tekrar ortaya çıkarmak için öykünüm veya simulasyon teknikleri kullanılabilir; bu çalışma, eserin arşivinin bir parçası kabul edilebilir. Bu yöntem, eser kadar onu ortaya çıkaran endüstriyel mirasın da korunmasına katkı sağlar.

ZKM (Sanat ve Medya Merkezi) medya sanatı ve dijital sanat eserlerinin tarihsel teknolojik ortamlarında korunmasına katkıda bulunmak amacıyla, kendi koleksiyonunda da bu tamamlayıcı koruma stratejisini kullanmaktadır. Birer ifade biçimi olan teknoloji ve kodlar, bu özellikleri dolayısıyla nötr bir yapıya sahip değildir. Medya arkeolojisi bağlamında yeniden inşa çalışmaları kamuoyuna, geçmişte kalmış bir medyayı çalışır halde görme imkânı sunar.

Jeffrey Shaw’un Virtual Sculpture (1981), Paul Garrin’in Yuppie Ghetto with Watchdog (1989-1990) ve Frank Gillette ile Ira Schneider’ın Wipe Cycle (1972) eserlerini kapsayan uygulamalı vaka çalışmalarında, arkeolojik bağlamda yeniden inşa stratejisinin nasıl uygulandığını ve bu yolla hedeflenin ne kadarının gerçekleştirilebildiğini inceleyeceğiz.

Multimedya

Diğer Etkinlikler

 Ertuğrul Salıcı: "Melek’in Unutmadıkları, Melek’i Hatırlayanlar: Bir Madalyonun Öyküsü"

30 Nisan 2024

Ertuğrul Salıcı: "Melek’in Unutmadıkları, Melek’i Hatırlayanlar: Bir Madalyonun Öyküsü"

Etkinlikler

Tümünü Görüntüle