Tüm Sanatçılar
Sanatçı

Mehmed Ali Laga

1878-1947 
Mehmed Ali Laga

Mehmed Ali Laga Trablusgarp’ta doğdu. Kuleli Askerî İdâdîsi’nde okurken ilk resim derslerini Hüseyin Zekâî Paşa’nın kardeşi Hasan Rıza’dan aldı. Daha sonra ise Osman Nuri Paşa ve Hoca Ali Rıza’nın öğrencisi oldu. 1896’da Mekteb-i Harbiyye’ye giren Mehmed Ali Laga, 1898’de buradan teğmen rütbesiyle mezun oldu ve Trablusgarp’a gönderildi. 1906’da İstanbul’daki Birinci Ordu Erkân-ı Harbiyyesi’nin resimhanesine tayin edildi. 1909’dan itibaren Kuleli’den sınıf arkadaşı, ressam Sami Yetik ile Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin faaliyetlerinde yer aldı. 1911’de Kuleli Askerî İdâdîsi’nde resim öğretmenliğine atandı. 1912’de çıkan Balkan Savaşı sebebiyle önce Edirne’de yüzbaşı olarak görev aldı, daha sonra Mevkî-i Müstâhkem Ressamı oldu. 1913’te Sami Yetik ile birlikte esir alınarak Sofya’ya götürüldü, bir sene sonra serbest bırakılarak Kuleli’de resim öğretmenliği görevine geri döndü. Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla 1914-1918 arasında Çanakkale Mevkî-i Müstâhkem Ressamlığı görevini aldı. 1918’de, Şişli Atölyesi’nde yapılan resimlerin Viyana’ya gönderildiği Savaş Resimleri ve Diğerleri sergisine, atölyede yer almamış olmasına rağmen, dışarıdan katıldı. Bu senelerde Galatasaray Sergileri’ne de katılan sanatçı, 1924’te Bursa Askeri Lisesi’ne resim öğretmeni olarak atandı. 1930’da emekli oldu, Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nden sonra Güzel Sanatlar Birliği ve 1944’te Ankara’da kurulan Emekli Ressam Subaylar Derneği’nin bir parçası oldu ve bu grupların sergilerine katıldı.

Detaylar

Rolü:
Sanatçı

İlgili Eserler

Köprülü Peyzaj

Köprülü Peyzaj

Detaylı İncele

Diğer Sanatçılar