Ağ Bağlantılı Sanat Eserleri Nasıl Korunur?

20 Ocak 2023
Ağ Bağlantılı Sanat Eserleri Nasıl Korunur?
Sakıp Sabancı Müzesi digitalSSM’in "Varyant. Yeni Medya Sanatının Belgelenmesi” Projesi devam ediyor.

digitalSSM Arşiv ve Araştırma Alanı yürütücülüğünde gerçekleştirilen “VARYANT. Yeni Medya Sanatının Belgelenmesi” başlıklı araştırma projesi ocak ayında konferans ve sanatçı söyleşisi ile devam ediyor.

25 Ocak Çarşamba, saat 17.00’de çevrimiçi gerçekleştirilecek konferansta Paris Centre Pompidou Tasarım Departmanı küratörü Olivier Zeitoun ve University College London Sanat Tarihi ve Bilgi Çalışmaları bölümlerinde araştırmacı Anna Mladentseva konuşmacı olarak yer alacak.

26 Ocak Perşembe, saat 15.00’te ise Sakıp Sabancı Müzesi’nde sanatçı Ali Miharbi, digitalSSM Arşiv ve Araştırma Alanı Yöneticisi Osman Serhat Karaman ile kendi eserleri üzerinden dijital koruma hakkında bir şöyleşi gerçekleştirecek.

Ağ Sanatı Nasıl Korunur?

25 Ocak’taki konferansın ilk bölümünde Olivier Zeitoun, 2022’de Centre Pompidou’da düzenlenen ve Artforum tarafından yılın en etkili on sergisinden biri olarak gösterilen Ağların Dünyaları isimli karma sergi bağlamında, ağların sanatsal pratiklerdeki rolüne odaklanacak. Konuşma, ağ kavramının arkeolojisinin izini sürmeyi ve “ağ bağlantılı” sanatın tarihini keşfetmeyi hedefliyor.

Konferansın ikinci bölümünde ise Anna Mladentseva, Sinae Kim'in Genesis (2001) adlı net sanat eseri üzerinden teknolojinin sanatsal keşfine odaklanacak. Mladentseva, Flash Tabanlı Ağ Sanatının Korunması başlıklı sunumunda eski sanat eserlerine erişimi yeniden sağlamak için sanallaştırma/öykünme gibi alternatif stratejilerle karşılaştırıldığında Flash tabanlı net sanatını korumak için daha zahmetli ancak radikal bir çözüm sayılan göçü ele alacak.

digitalSSM Arşiv ve Araştırma Alanı Yöneticisi Osman Serhat Karaman moderatörlüğünde gerçekleşecek Soru & Cevap oturumuyla konferans sona erecek.

İngilizce gerçekleştirilecek konferansa Sakıp Sabancı Müzesi web sitesi üzerinden kayıt yapılarak katılım sağlanabilir.

Belgeleme Atıf Yaptığı Sanat Eserinin Yerine Geçebilir mi?

26 Ocak’ta Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirilecek söyleşide sanatçı Ali Miharbi ile digitalSSM Yöneticisi Osman Serhat Karaman, sanatçının ağ tabanlı Reversing the Conditions (2002) ve canlı veri ile işleyen fiziksel işi Rüzgar’dan (2017) hareketle dijital koruma çalışmalarında kullanılan “yeniden canlandırma” ve “ikinci orijinal” kavramlarını tartışmaya açarak “Belgeleme atıf yaptığı sanat yapıtının yerine geçebilir mi?” sorusuna cevap arayacaklar.

Sakıp Sabancı Müzesi konferans salonunda gerçekleştirilecek etkinliğin dili Türkçedir. Katılım için kayıt yapılması gerekmektedir.

VARYANT. YENİ MEDYA SANATININ BELGELENMESİ PROJESİ OCAK 2023 PROGRAMI

25 Ocak 2023

Konferans

17.00

“Réseaux-Mondes” (“Ağların Dünyaları”)

Olivier Zeitoun

17.40

Flash Tabanlı Ağ Sanatının Korunması

Anna Mladentseva

18.20

Soru & Cevap

26 Ocak 2023

Sanatçı Söyleşisi

Ali Miharbi ve Osman Serhat Karaman

15.00

Varyant. Yeni Medya Sanatının Belgelenmesi Projesi Şubat 2023 Programı

Konferans serisi, 15 Şubat 2023’te European Graduate School Medya Arkeolojisi ve Tekno-Kültür Bölümü Michael Foucault kürsüsünden Prof. Dr. Siegfried Zielinski’nin, sanat ve medya ilişkisinin arkeolojisine ve bu alanda başlattığı Variantology projesine odaklandığı çevrimiçi konferans ve 24 Şubat 2023’te Tate Modern koruma uzmanları ve araştırmacıları Patricia Falcao, Ana Riberio ve Francesca Colussi’nin, Tate Modern’in medya sanatını belgeleme stratejilerini ele alacağı çevrimiçi söyleşi ile devam edecek.

Gelecek programlar, SSM’nin etkinlikler sayfasından takip edilebilir.

Bülten