Tüm Sanatçılar
Sanatçı

Ruhi Arel

1880-1931 
Ruhi Arel

İstanbul’da doğan Ruhi Arel, eğitimine 1886’da Mekteb-i Rüşdiyye-i Bahrî’de (Bahriye Mektebi) başladı. 1898’de Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyun’a girdi ve 1900’de gemi inşa mühendis subayı olarak mezun oldu. Aynı yıl Bahriye Mektebi’nde resim öğretmenliğine atandı. 1903’te Bahriye’de tanıştığı Hikmet Onat ile Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ne kayıt oldu, orada Salvatore Valeri ve Joseph Warnia-Zarzecki’den dersler aldı. 1909’da okuldan mezun oldu ve Bahriye Mektebi’ndeki görevinden ayrıldı. Aynı sene, ilk sanatçı birliği olarak anılacak olan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin fikir babası oldu. Cemiyetin çalışmaları Ruhi Arel’in Şehzadebaşı’ndaki evinde başladı. Yine 1909’da ilk defa düzenlenen Avrupa Sınavı’nı İbrahim Çallı ile beraber kazanarak, Paris’e gitmeye hak kazandı. Burada geçirdiği dört sene boyunca École des Beaux-Arts’da Fernand Cormon’un atölyesine katıldı ve Louvre Müzesi’nin salonlarında resim çalışmaları yaptı. 1914’te Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla İstanbul’a döndü ve Sanâyi-i Nefise Mektebi’nde perspektif dersleri vermeye başladı. 1917’de savaş resimleri yapmak üzere kurulan Şişli Atölyesi’nde yer aldı. Eserleri, bu atölyeden çıkan diğer resimlerle birlikte 1918’de Viyana’da sergilendi. Galatasaray Sergileri’ne 1916’daki başlangıcından itibaren katılan sanatçının eserleri İstanbul’un yanı sıra birçok Avrupa şehrinde karma sergilerde yer aldı.

Detaylar

Rolü:
Sanatçı

İlgili Eserler

Asker

Asker

Detaylı İncele

Diğer Sanatçılar