SSM

Herkes için

Sakıp Sabancı Müzesi, fiziksel ve dijital mekânlarında herkese açık, çok sesli, sınırlar ve disiplinler ötesi deneyimler sunmaktadır.

Müze Krokisi

SSM Kroki