MANİFESTO

bir paradoksla çalışmak

tarifi zor olanı tanımlamak

görünmeyeni görünür kılmak

ifade edilemeyeni ifade etmek

toplumun kabul ettiği sınırlamaları kabul etmemek

yeni şekillerde görmek

saniyenin sadece küçük bir kısmı için yaşamak ve yaşanmış varoluşun çok öncesi ve ötesindeki
ışık yıllarına nüfuz etmek – zamanı ekstrem mesafelerle ölçmek

sezgiye ulaşmak için zeka ve içgüdüyü kullanmak

gizemleri irdeleyerek ve gizli yaratıcılıkla canlanan sessiz evreni araştırarak
insanlığın sınırlarını aşmaya çalışmak

bütünsel bir öz-bilince ve öz-farkındalığa ulaşmak

bir şeylerin merkezini – öz, fakat henüz anlaşılmamış anlamın gerçek ve içsel çekirdeğini -
bulmak için uğraşmak, onu analiz edilmek üzere ortaya çıkarmak

yaratıcılıkla takıntılı olmak

sorgulamak, akıl yürütmek, analiz etmek, parçalarına ayırmak ve yeniden incelemek

her şeyin daha fazla anlamı olduğunu, düzenin kaostan yaratıldığını, ancak bu düzenin belli bir bütünlüğe
ulaştığında yeni bir düzensizlik ve yeni araştırma ve gelişmelerle paramparça edilmesi gerektiğini anlamak

yeni kavramlar bulmak, yeni motifler tanımak

insan varlığının sonluluğunu anlamak ve buna rağmen
hâlâ güzellik ve kışkırtıcı düşünceler yaratmaya çalışmak

yaratıcı unsurların birbirleriyle ilişkisini anlamak ve yorumlamak:
insan ve insan, insan ve tanrı, insan ve doğa, doğa ve doğa, düşünce ve düşünce, sanat ve sanat arasında

gerçekliği görebilmek ve yine de hayal kurabilmek

varoluşun önemini veya önemsizliğini bilmek istemek

sonsuz arayıştan vazgeçmemek

AGNES DENES, 1969

MANIFESTO (English)