Tüm Sanatçılar
Sanatçı

Sami Yetik

1878-1945 
Sami Yetik

İstanbul’da doğan Sami Yetik ilk resim derslerini Kuleli Askerî İdâdîsi’nde öğrenciyken Osman Nuri Paşa’dan aldı. Eğitimine 1896’da Mekteb-i Harbiyye’de devam etti ve burada Hoca Ali Rıza’nın öğrencisi oldu. 1899’da Eyüp Askerî Baytar Rüşdiyesi’nde resim öğretmeni olarak çalışmaya başladı. 1900’de girdiği Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nden 1906 yılında birincilikle mezun oldu. 1909’da Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 1910’da Serasker Mahmud Şevket Paşa’nın desteğiyle Paris’e gitti. Burada, Académie Julian’deki eğitimi süresince Jean-Paul Laurens’in atölyesinde çalıştı. 1912’de Paris’ten döndü ve orada resim eğitimi alanında gördüğü yeniliklerin Sanâyi-i Nefîse programında da uygulanmasını talep eden yazılar yazdı. Kuleli Askerî İdâdîsi’nde öğrenciyken yakın arkadaşlık kurduğu Mehmed Ali Laga ile birlikte Balkan Savaşı’na katıldı. 1913’te iki ressam da esir alınarak Sofya’ya gönderildi ve ertesi sene serbest bırakıldılar. Birinci Dünya Savaşı sırasında savaş resimleri yapmak üzere 1917’de kurulan Şişli Atölyesi’nde çalıştı. Bu atölye sonucunda ortaya çıkan resimler 1918’de Viyana’da sergilendi. İki cilt olarak planladığı Ressamlarımız isimli kitabının yalnızca ilk cildini 1940’ta tamamlayabildi.

Detaylar

Kültür / Grup:
1914 Kuşağı
Rolü:
Sanatçı

İlgili Eserler

Sarıkamış Bozgunu

Sarıkamış Bozgunu

Detaylı İncele

Diğer Sanatçılar