Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu

Sokollu Mehmed Paşa'ya verilen mülkname

1-10 Cemaziyelevvel 975 / 3-12 Kasım 1567

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (Emirgan, İstanbul, Türkiye)

Belge, Paşa sancağının Demirhisar kazasına bağlı İsmokoç (diğer ismi Hacıbeyli) köyünün Ohri Sancağı Beyi Mustafa’ya Sultan II. Bayezid tarafından mülk olarak verilmesine dairdir. Mustafa’nın ölümü üzerine, köy oğlu Mehmed’e intikal etmiş, Mehmed de oğlu Kasım’a mülk olarak vermiştir. Kasım bu mülkü Veziriazam Sokollu Mehmed Paşa’ya (ö. 1579) satmıştır. İstanbul kadısı bu satışla ilgili, adı geçen yerler için gelirleri paşaya ait olmak ve vergilerden muaf olmak üzere paşaya mülkname vermiştir. Belgeye göre, paşa bu yerleri istediği gibi tasarruf etmek hakkına sahip olacak, kimse müdahale etmeyecektir. “Selim ẞah b. Süleyman Şah Han el-muzaffer daima” diye okunan koyu lacivert renkli tuğranın içi bezenmiştir. Beyze ve tuğların arasında kalan boşluklar altın ve mavi renkli, çiçekli sarmal dallarla doldurulmuş, zülfelerin ve kürsü bölümünün zemini altınlanmıştır. Tuğranın altındaki ilk satır altın mürekkeple, diğer satırlar siyah mürekkeple yazılmış, satırların üzerlerine birbirini belirli aralıklarla takip eden, zer-nişan adı verilen altın noktalar yerleştirilmiştir. Belgenin yazısı, divani hattın 16. yüzyıl ortalarındaki üslubunu yansıtır.

Detaylar

Koleksiyon
Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu
Başlık
Sokollu Mehmed Paşa'ya verilen mülkname
Tarih
1-10 Cemaziyelevvel 975 / 3-12 Kasım 1567
Boyutlar
111 x 30,5 cm
Malzemeler
Kâğıt üzerine mürekkep, renkli boya ve altın
Bulunduğu Yer
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (Emirgan, İstanbul, Türkiye)
Obje Numarası
160-0034-SIS
Telif Hakkı
© Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi


İlgili Eserler

Kıt'a

Kıt'a

Detaylı İncele

Murakka

Murakka

Şeyh Hamdullah (ö. 1520)

Detaylı İncele

Kategoriler

Konu

Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu

Format

Kâğıt üzerine mürekkep, renkli boya ve altın

Tarih / Dönem

1-10 Cemaziyelevvel 975 / 3-12 Kasım 1567

Coğrafi Konum

İstanbul, Türkiye