Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu

Levha

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (Emirgan, İstanbul, Türkiye)

19. yüzyılda Osmanlı hüsnühat sanatında büyük boyutlu yazı yazan, üslup sahibi, tanınmış bir hattat olan Mahmud Celaleddin, levhasında sekiz satır düzeninde Türkçe bir manzume yazmıştır:
 
Ey gönül itme gurûr dünyâ fenâdır âkıbet
Kâm-yâb olsan cihânda, yine hicrân âkıbet
Çün fenâdır gam u endîş itmeye mûcib nedir
Şâdu hurrem hem gam u mihnet yegândır âkıbet
Gel tevekkül köşesinde ey gönül, kıl vahdeti
Görelim, Allah ne derse pür-keremdir âkıbet
Sal keşti-yi umûrı bahr-i tevekküle
Aç bâd-bân himmeti; yan gel de seyre bak
 
Son iki satırın arasında “Celaleddin karaladı” anlamına gelen ketebe kaydı yer alır: Sevvedehu Celâlüddîn. Altın zeminli koltuklar, levhanın yazıldığı dönemin natüralist üslubunda birer laleyle süslenmiştir. İç pervazın zencerekli bezemesi ve dış pervazın halkâr tezhibi, Rikkat Kunt’a (ö. 1986) atfedilir.

Detaylar

Koleksiyon
Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu
Başlık
Levha
Boyutlar
53,5 x 41,5 cm
Malzemeler
Kalın kâğıt üzerine siyah mürekkep, boya ve altın
Bulunduğu Yer
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (Emirgan, İstanbul, Türkiye)
Obje Numarası
130-0074-MC
Telif Hakkı
© Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi


İlgili Eserler

Kıt'a

Kıt'a

Detaylı İncele

Murakka

Murakka

Şeyh Hamdullah (ö. 1520)

Detaylı İncele

Kategoriler

Konu

Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu

Format

Kalın kâğıt üzerine siyah mürekkep, boya ve altın

Coğrafi Konum

İstanbul, Türkiye