Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu

Kuran-ı Kerim

Rebiülevvel 964 / Ocak 1557

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (Emirgan, İstanbul, Türkiye)

Bu Kuran zarif on iki köşeli tezhipli zahriye ile açılır (y. 1a) ve onu izleyen Fatiha suresi serlevha tezhiplidir (y. 1b-2a). Etrafı cetvellenmiş enli pervazla sure satırlarını çepeçevre kuşatan yatay ve dikey bölmeler altın ve lacivert zemine altın sarmal dallar üzerinde sıralanan minicik çiçekler, rumiler ve hatayilerle, satır araları altın zemine siyah konturlu dallar ve çiçeklerle süslüdür. Sayfa kenarının tığları yüzyıldaki onarım sırasında yapılmış olmalıdır. Kuran’ın Bakara suresi ayrı bir yaprakta unvan tezhibiyle başlar (y. 2b). Bu tezhibin altta dikdörtgen, üstte kubbevari haşiyeli bir tasarımı vardır, tığları özgündür. Bakara suresinin ilk iki yaprağının satır araları tamamen altındır. Sure başları ve sayfa kenarında yer alan güller de tezhiplidir. Güller kimi kez bir kolye gibi sayfa kenarında sıralanır (y. 201a, 287a,b, 323a), bazen de bir zahriye gibi tek başına durur (y. 150b, 229a, 308b). Güllerin içine hizb, aşr, cüz yazıları yerleştirilmemiş, birkaç yerde gülün yanına altın sülüsle “secde” yazılmıştır (y. 288b). Sure başları siyah tahrirli altın sülüs, bazen de sülüs ve muhakkak hatladır (y. 226b). Kitabın ketebe kaydı 335b yaprağının ortasındaki kare cetvelli alana küçük nesih hatla yazılmıştır. Bu kayıtta hattat adını izleyen fi medineti’l ibaresinden sonra gelmesi gereken şehir adı silinmiştir. Silik izlerden bu şehir isminin Bursa olabileceği düşünülmektedir. 16. yüzyıl ortasının üstat bir müzehhibi olan sanatkâr, bu Kuran nüshasının nadide örnekler arasında yer almasını sağlamıştır. Eserin miklepli deri cildi muhtemelen 20. yüzyıl onarımında yapılmıştır.

Detaylar

Koleksiyon
Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu
Başlık
Kuran-ı Kerim
Tarih
Rebiülevvel 964 / Ocak 1557
Boyutlar
22 x 14,5 cm
Malzemeler
Âharlı kâğıt üzerine siyah mürekkep, renkli boyalar, altın
Bulunduğu Yer
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (Emirgan, İstanbul, Türkiye)
Obje Numarası
100-0053-AMM
Telif Hakkı
© Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi

İlgili Eserler

Kıt'a

Kıt'a

Detaylı İncele

Murakka

Murakka

Şeyh Hamdullah (ö. 1520)

Detaylı İncele

Kategoriler

Konu

Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu

Format

Âharlı kâğıt üzerine siyah mürekkep, renkli boyalar, altın

Tarih / Dönem

Rebiülevvel 964 / Ocak 1557

Coğrafi Konum

İstanbul, Türkiye