Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu

En'am-ı Şerif

1148/1735

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (Emirgan, İstanbul, Türkiye)

İmamzade Mehmed’in istinsah ettiği kitap, En’am suresiyle başlar, daha sonra Türkçe, Arapça dualar ve Hz. Ali rivayetine göre Arapça Hilye-i Nebî, Esmâ-i Hüsnâ, Hz. Muhammed ve halifelerin şekilli hilyeleri, Esmâ-i Nebî, Evrâd-ı Muhammed Bahaî metinleriyle devam eder. Sayfadaki mailen yazılan haşiyelerde dualar ve açıklamalar yer alır. Kitap haşiyeli serlevha tezhiple açılır. Bölümlerin, sure ve duaların başlangıçları kimi yerde haşiyeli unvan, kimi yerde sade dikdörtgen tezhiplidir. Bölüm sonlarındaki üçgen alanlara da tezhip yapılmıştır. İki yerde Sultan I. Mahmud’un (h. 1730-1754) altınla çekilmiş ve yer yer kımızı ve maviyle boyanmış zarif bir tuğrası vardır. Esmâ-i Hüsnâ ve Esmâ-i Nebî metinlerinin arasında kalan üç yaprağa dikdörtgen pano içine etrafı tezhipli, içinde hilye metni yazılı birer şemse yapılmıştır. Şemselerin birincisinin üst ve altındaki küçük dairelere Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, ikincisinin üst ve altındaki küçük dairelere Osman, Ali, Hasan, Hüseyin, bu yapraklardaki şemse içine ise Hz. Muhammed’in hilyesi yazılmıştır. Yaprak 69b-70a’da Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in, y. 70b-71a’da Hz. Osman ve Hz. Ali’nin hilyesi kayıtlıdır. Yaprak 69b-70a’da şemse dışındaki alan sıvama altınla bezenirken, diğerlerinde bu alan renk renk küçük çiçeklerle tezhiplenmiştir. Sayfalar kalın altın cetvelli, duraklar iri gül biçiminde tezhipli ve baş ve son sayfalarda satır araları altın bezemedir. Bazı söz başları tezhipli ve sayfa kenarları da halkâridir. Cildin miklepli vişne rengi deri dış kapaklarının orta alanına, kaydırılmış eksende sıralanan ve içleri kalıpla stilize bulut ve hatayilerle süslü şemseler yapılmış, şemseler arasındaki dar alan kalıplanmış saz yapraklarıyla doldurulmuştur. Vişne rengi deri iç kapaklar içleri rumiler dolu şemseli ve köşebentlidir. Deri ön ve arka yan kâğıtların bir yüzüne fırçayla altınlı iri bir buket, diğer yüzüne altın zeminli oval şemse içine rengârenk çiçeklerden bir buket yerleştirilmiştir. Cilt kitabın onarımı sırasında, 20. yüzyıl ortalarında yapılmış olmalıdır.

Detaylar

Koleksiyon
Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu
Başlık
En'am-ı Şerif
Tarih
1148/1735
Boyutlar
17,7 x 11,4 cm
Malzemeler
Âharlı kâğıt üzerine siyah, kırmızı mürekkep, renkli boyalar, altın
Bulunduğu Yer
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (Emirgan, İstanbul, Türkiye)
Obje Numarası
101-0407-EMR
Telif Hakkı
Fotoğraf © Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi


İlgili Eserler

Kıt'a

Kıt'a

Detaylı İncele

Murakka

Murakka

Şeyh Hamdullah (ö. 1520)

Detaylı İncele

Kategoriler

Konu

Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu

Format

Âharlı kâğıt üzerine siyah, kırmızı mürekkep, renkli boyalar, altın

Tarih / Dönem

1148/1735

Coğrafi Konum

İstanbul, Türkiye