Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle, “Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması” adlı yeni bir araştırma projesine öncülük ediyor.

Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması

Sanat koleksiyonları artan bir eğilimle, hem üretimi (video, ses, imaj, kod, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, kinetik, sayısal ve fiziksel melez birliktelikler) hem de sergilenmesi/çalıştırılması (yazılım, donanım) teknolojiye bağlı olan sanat eserlerini kapsıyorlar. Bu tür sanat eserlerinin, teknolojideki hızlı dönüşüm göz önüne alınarak geleceğe nasıl taşınacağı sorusu ise kültürel mirasın korunmasında sorumluluğu olan tüm kültür kurumlarını etkileyen zorlu bir mesele olarak ortaya çıkıyor.
Unşiversität der Künste Berlin, Center for Art and Media Karlsruhe (ZKM), Institut national de l’audiovisuel (INA), Rhizome, Sabancı Üniversitesi, SSM ve TATE başta olmak üzere farklı kurumlardan akademisyenler, medya ve dijital sanat konservatörleri, yazılım mühendisleri, araştırmacılar, sanatçılar, sanat profesyonelleri ve bilgi yöneticilerinin katılımıyla proje kapsamında tartışmaya açılacak sorular şu şekilde sıralanabilir:


•    Teknolojik sanat eserlerini neden ve nasıl korumalıyız?
•    Teknolojiyi kullanan sanat eserlerini nasıl tanımlamalı ve sınıflandırmalıyız?
•    Yazılım, teknolojik sanat eserlerinin korunmasında nasıl bir rol oynayabilir?
•    Teknolojik sanat eserleri, yazılım sistemlerinin, donanım ve ağ altyapısının eskimesi tehlikesine karşı nasıl korunabilir; bu eserlerin geleceğe kalabilmesi için hangi önlemleri almalıyız?
•    Teknolojik sanat eserlerinin, teknolojide meydana gelen gelişmeler doğrultusunda güncellenmesi, orijinal konumlarının ve tarihsel niteliklerinin yitirilmesine yol açar mı?
•    İnternet ortamında ya da internet teknolojileri kullanılarak ortaya çıkarılan sanat eserlerini nasıl koruyabiliriz?
•    Web arşivleri, teknolojik sanat eserlerini temsil etme ve korumada nasıl bir kaynak işlevi görür?
•    Teknolojik sanat eserlerinin korunmasında sanatçının, küratörün, koleksiyon yöneticisinin ve konservasyon uzmanının başlıca sorumlulukları neler olmalıdır?
•    Günümüzde müzeler, teknolojik sanat eserlerini koleksiyonlarına nasıl dahil ediyorlar ve koruyorlar?
•    Teknolojik sanat eserlerinin gelecekte de erişilebilir olması için ne tür etkin stratejiler geliştirebiliriz?

Proje ekibi:
Selçuk Artut (Öğretim Üyesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı - Sabancı Üniversitesi)
Cemal Yılmaz (Öğretim Üyesi, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği - Sabancı Üniversitesi)
Osman Serhat Karaman (Dijital Koruma Uzmanı, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi)
 

Web Sitesi’ne git

Etkinlikler

Vaka Analizi

1 sonuçtan 0 adeti listeleniyor.

Partnerler ve Destekçilerimiz

Digilogue