Yetişkin Eğitimleri: Güz Programı

02 Ekim 2014
Yetişkin Eğitimleri: Güz Programı
Sakıp Sabancı Müzesi Yetişkin Eğitimleri Güz Programı Ekim ayında başlıyor!

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM),  2014 Yılı Güz Dönemi Yetişkin Eğitimleri Programı, Prof. Dr. Uşun Tükel, Prof. Dr. Ali Akay, Prof. Dr. Zühre İndirkaş, Prof. Dr. Uğur Tanyeli ve Doç. Dr. Ahu Antmen’in vereceği seminerlerle Ekim ayında başlıyor. Türk Resmi, Çağdaş Sanat, Sanat Tarihi, Mimarlık  ve Mitoloji gibi farklı konuların ele alınacağı kapsamlı eğitimlere kayıtlar, SSM web sitesinden yapılıyor.

Modül ve Plastik Sanatlar İlişkisi, Modül 1,2

Prof. Dr. Uşun Tükel’in vereceği “Modül ve Plastik Sanatlar İlişkisi” adlı seminerde ilkçağdan günümüze sanat estetiği, örnekleri ve müzikleri ele alınarak bu bağlamda üsluplar örtüşmesi ve çatışması, müzikle ilkçağ-ortaçağ-rönesans ve barok incelenecek.

Mitoloji ve Sanat İlişkisi

Prof. Dr. Zühre İndirkaş’ın vereceği seminerde, antik Yunan mitosları, Homeros destanından başlayarak şiir, tragedya gibi edebiyat yapıtları üzerinden incelenecek. Bu bağlamda “mitolojik düşünce”den "felsefi düşünce"ye geçişteki anlam dönüşümleri ve alegorik yorumlar görsel malzeme eşliğinde ele alınacak. 

Batılı Olmayan Dünyada Modernlik ve Sanat : 5 Metropol Örneğinde

Prof. Dr. Uğur Tanyeli tarafından verilecek seminerde, Hong Kong, Kalküta, Tahran, İskenderiye ve Kahire metropolleri ele alınacak. Kentsel/metropoliten aktörlerin en genelde sanat adı altında toplanan -edebiyattan sinemaya, görsel sanattan tasarım ve mimarlığa uzanan- bir çerçevede ürettiklerini siyasal etkinlikleri tartışılarak  her hafta bu kentlerden biri ele alınacaktır.

Çağdaş Sanat Soruşturmaları - 2

Prof. Dr. Aki Akay tarafından verilecek seminerde, çağdaş sanatın pratiklerinin, medyumlarının  ve metinlerinin  analizi ve sorunsallaştırılması yapılacak.

Osmanlı'dan Cumhuriyet Türkiyesi'ne Resim Sanatı ve Modernleşme

Doç.  Dr. Ahu Antmen’in vereceği seminerde Batı görselliğinin etkileri, Osmanlı’nın öncü ressamları, sanatçı gruplaşmaları ve ilk sergi ortamları, modernleşme bağlamında kadın temsilleri, kadınların üretimi, Cumhuriyet ressamlarında modernizm algısı gibi konulara değinilecek. Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, seminer için bir tür görsel atölye işlevi görecek. 

Detaylı bilgi 0 212 2772200/ 137-164 numaralı telefondan alınabilir.

Bülten