Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin Yeni Etkinlik Serisi: “Müzede Tarihin Sesi”

07 Kasım 2019
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin Yeni Etkinlik Serisi: “Müzede Tarihin Sesi”
“Arşiv Kayıtlarından Ses ve Görüntülerle Atatürk’ün Anısına” Belgesel Konseri 10 Kasım’da SSM’de

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) “Müzede Tarihin Sesi” adlı yeni bir etkinlik serisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (İÜ OMAR) işbirliğiyle gerçekleşecek etkinlik, 10 Kasım Pazar “Arşiv Kayıtlarından Ses ve Görüntülerle ‘Atatürk’ün Anısına’” konseriyle başlayacak. 
OMAR Türk Müziği İcra Heyeti Şefi Gönül Paçacı Tunçay yönetiminde Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirileceği ve bu konudaki arşiv araştırmalarının sunulacağı etkinlikte, Türkiye tiyatro tarihinin öncülerinden yönetmen, oyuncu ve yazar Vasfi Rıza Zobu’nun Atatürk’le anılarını aktardığı söyleşi kaydının da ilk gösterimi yapılacak.

Programın ilk bölümünde  belgeler eşliğinde Atatürk’ün müzik anlayışı ele alınacak. Behçet Kemal Çağlar’ın Atatürk’ün ölümü üzerine yazdığı ve ünlü ses sanatkârı ve bestekâr Münir Nurettin Selçuk tarafından bestelenmiş Ata’ya Ağıt şiiri OMAR İcra Heyeti’nin yeni kadrosunun eski şeflerinin ses kaydına iştirakiyle yeniden seslendirilecek. Program, Vasfi Rıza Zobu’nun Atatürk’le anılarını aktardığı söyleşi kaydının gösterileceği ikinci bölümden sonra Atatürk’ün sevdiği eserlerin  icra edilmesi ile sonlanacak. 

10 Kasım Pazar günü saat 15:00 de gerçekleştirilecek etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

Detaylı bilgi ve kayıt için www.sakipsabancimüzesi.org

OMAR Hakkında
2012’de İstanbul Üniversitesi bünyesinde faaliyete başlayan OMAR, Türk musikisinin “uygulama”, “icra” ve “eğitim” aşamalarının akademik bir çerçevede yürütülmesi amacını taşımaktadır. Cumhuriyet döneminde Belediye Konservatuarı ve İÜ Devlet Konservatuarı olarak devam eden, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk resmi müzik kurumu Darülelhan’ı model alan OMAR, yayınlarıyla Osmanlı müzik tarihi eser birikimine erişimi kolaylaştırmaktadır. Musiki eserlerinin bilimsel kriterlerle incelenmesi ve tasnifini içeren bu yayınlar OMAR’ın Türk Mûsıkîsi Tasnif ve Tesbit Heyeti tarafından gerçekleştirilmektedir. Akademik çalışmalarını, İÜ Devlet Konservatuarı Geleneksel ve Modal Müzikler Ana Bilim Dalı Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Bölümü’yle işbirliği halinde sürdüren OMAR, uygulama çalışmalarını da kendi bünyesindeki Türk Müziği İcra Heyeti’yle gerçekleştirmektedir. Türk Müziği İcra Heyeti OMAR bünyesinde, başta Osmanlı Arşivi’nde bulunan yazma müzik eserleri olmak üzere çeşitli nadir nota örneklerinin seslendirildiği konserler ve ses kayıtları yapmaktadır.

Gönül Paçacı Tunçay Hakkında
(OMAR Türk Müziği İcra Heyeti Şefi)
İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği Nazariyatı ve İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler bölümlerinden mezun oldu. 1994’te İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve sanatta yeterlilik (doktora) derecelerini tamamladı. 1983’te İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi İcra Heyeti’ne katıldı. 1991-1998’de İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarında “Solfej-Nazariyat”, 2004-2009’da İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümünde ve 2004-2011’de Bahçeşehir Üniversitesinde “Türk Müziği”, 1992-2017’de ise Boğaziçi Üniversitesinde “Osmanlı Müzik Teorisi” dersleri verdi. Bestelerinden bir seçki, 1995’te İnci Çayırlı’nın seslendirdiği ve Kalan Müzik’in yayınladığı bir albümde toplandı. 2011’de İcra Heyeti şefliğine atanan Paçacı Tunçay, aynı zamanda İÜDK Müzikoloji Bölümüne bağlı Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Lisans Programının ve İÜ Rektörlüğüne bağlı Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezinin (OMAR) kurulmasını sağlamış ve bu merkezin müdürlüğüne atanmıştır. Sanatçı hâlen İÜ OMAR müdürü, OMARŞİV Projesinin yürütücüsü ve Türk Müziği İcra Heyeti şefi olarak görev yapmaktadır. Sanatçının İstanbul: Müziğin Renkleri, Neşriyat-ı Mûsıkî / Osmanlı Müziğini Okumak, Osmanlı'nın Sesleri ve Türk Müzik Geleneğini Yaşatanlar gibi kitap, DVD veya albüm formatında yayınlanan çalışmalarının yanı sıra makale ve araştırma yazıları bulunmaktadır.

Bülten