Osmanlı'da Saray Tiyatroları ve Tiyatro Kültürünün Gelişimi

31 Mart 2022
Osmanlı'da Saray Tiyatroları ve Tiyatro Kültürünün Gelişimi
Dr. Esra Dicle “Osmanlı’da Saray Tiyatroları ve Tiyatro Kültürünün Gelişimi” başlıklı konferansıyla SSM’de.

Sakıp Sabancı Müzesi’nde Sabancı Holding’in desteğiyle devam eden “Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergisi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, edebiyat kuramları ve modern Türk tiyatrosu üzerine çalışmaları olan Dr. Esra Dicle’nin, “Osmanlı’da Saray Tiyatroları ve Tiyatro Kültürünün Gelişimi” başlıklı konuşmasıyla devam ediyor.

5 Nisan Salı günü saat 16.00’de çevrimiçi gerçekleştirilecek konferansın odak noktası, sarayın kısa süren “İmparatorluk Tiyatrosu” projesi, dönemin entelektüellerinin milli bir tiyatro kurma girişimleri, Müslümanlara yönelik tiyatro yasağının kalkmasıyla şehir hayatının ve  kamusal alanın değişimi, İkinci Meşrutiyet sonrası tiyatronun politikleşmesi ve kadın yazarların tiyatro eserleri olacak.  

Konferansta ayrıca, sanatın farklı dallarıyla ilgilenen ve eserler veren Abdülmecid Efendi’nin bir parçası olduğu kültür ortamı yakından incelenerek, şehzadenin sanatla olan ilişkisinin tiyatrodaki kaynakları ele alınacak.

Ücretsiz gerçekleştirilecek konferansa katılım için SSM’in web sitesinden kayıt yaptırmak yeterli olacak.

Sabancı Holding’in desteğiyle 1 Mayıs’a kadar devam edecek Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi sergisi kapsamında her Salı düzenlenen güncel etkinliklere SSM’nin web sayfasından erişebilir, gerçekleştirilen konferansları da   SSM’nin Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

Dr. Esra Dicle

1980 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Modern Türk Edebiyatı, Modern Türk Tiyatrosu, göstergebilim, yenidenyazım, metinlerarasılık, edebiyat ve ideoloji ilişkisi gibi alanlarda hazırladığı çalışmaları pek çok dergide ve kitap içinde yayınlandı. 

2003-2008 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi’nde Türkçe Dersi okutmanı olarak görev yaptı. 2005 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü’nde Dr. Öğretim Görevlisi olarak görev yapmakta, aynı üniversitede çeşitli tiyatro dersleri vermektedir. 

Resmî İdeoloji Sahnede - Kemalist İdeolojinin İnşasında Halkevleri Dönemi Tiyatro Oyunlarının Etkisi, Ben Yüz Çiçekten Yanayım - Nâzım Hikmet Tiyatrosunda Yenidenyazım Odağında Metinler, Türler, Söylemler başlıklı kitapları bulunmaktadır. 

Bülten