Konferans: Saray ve Edebiyatçılar

28 Mart 2022
Konferans: Saray ve Edebiyatçılar
Prof. Dr. İnci Enginün “Saray ve Edebiyatçılar” başlıklı konferansıyla SSM’de.

Sakıp Sabancı Müzesi’nde Sabancı Holding’in desteğiyle devam eden “Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergisi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, Türk edebiyatı üzerine kapsamlı çalışmaları bulunan Prof. Dr. İnci Enginün’ün “Saray ve Edebiyaçılar” başlıklı bir konferansıyla devam ediyor.

29 Mart Salı günü saat 16.00’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek konferans; yeni Türk edebiyatı eserleriyle daima ilgilendiği anlaşılan Abdülmecid Efendi’nin, edebiyatçılarla sık sık bir araya gelen ve dostluklar kuran, onları ödüllendirmeye çalışan, derneklerini destekleyen ve bu derneklerde fahri başkanlıklar üstlenen kimliğine odaklanacaktır.

Ücretsiz gerçekleştirilecek konferansa katılım için SSM’in web sitesinden kayıt yaptırmak yeterli olacak. Sabancı Holding’in desteğiyle 1 Mayıs’a kadar devam edecek Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi sergisi kapsamında her Salı düzenlenen etkinliklere SSM’nin web sayfasından, gerçekleştirilen etkinliklere ise SSM’nin Youtube kanalından erişilebilir. 

Prof. Dr. İnci Enginün

1940’ta İstanbul'da doğdu. Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdikten sonra aynı bölümün Yeni Türk Edebiyatı kürsüsünde asistan oldu. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Shakespeare: Tercüme ve Tesirleri adlı teziyle doktor, Halide Edib Adıvar'ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi adlı teziyle de doçent unvanını kazandı.1984′te profesör oldu ve aynı yıl yeni kurulan Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde göreve başladı. Öğretim üyeliğinin yanı sıra bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, Eğitim Fakültesi dekanlığı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü müdürlüğü gibi idari görevlerde bulundu. Columbia Üniversitesi Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Erciyes Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde dersler verdi. Türk Dili, Hisar, Türk Kültürü, Millî Kültür, Hareket, Türkiyat Mecmuası, Varlık, Türk Edebiyatı ve Dergâh dergilerinde makale ve denemeleri yayımlandı. 

1982'de Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal adlı eseriyle Türkiye Milli Kültür Vakfı Ödülü; 1992'de Mukayeseli Edebiyat, 2000 yılında ise Araştırmalar ve Belgeler adlı eserleriyle iki kez Türkiye Yazarlar Birliği yılın yazarı ödülünü aldı. 

Başlıca eserleri arasında Yeni Türk Edebiyatı: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Mukayeseli Edebiyat, Türkçede Shakespeare, Halide Edib Adıvar’ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi, Abdülhak Hamid, Bir Sığınak Olarak Kitap ve Edebiyat, Orhon Yazıtları’ndan Bugünkü Türk Dünyasına, Mehmet Kaplan Hayatı ve Eserleri yer almaktadır. 

Bülten