digitalSSM, Arşiv ve Araştırma Alanı etkinliklerine devam ediyor…

02 Nisan 2019
digitalSSM, Arşiv ve Araştırma Alanı etkinliklerine devam ediyor…
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, dijital arşiv platformu digitalSSM’nin 2. etkinliğinde 10 Nisan Çarşamba günü 14.00’te danışman İlkay Holt’u ağırlayacak.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin 8 Mart 2019’da fiziki mekanına kavuşan dijital arşiv platformu digitalSSM, her ay alanının uzmanı bir konuşmacıyla gerçekleştirdiği etkinliklerinde bu ay Londra’da bilgi yönetimi alanında serbest danışmanlık yapan İlkay Holt’u konuk edecek.
İlki digitalSSM’nin açılışıyla eş zamanlı olarak Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü’nden Prof. Dr. Yaşar Tonta’nın “Kültürel Miras Yönetiminde Bellek Kurumlarının Rolü” başlıklı konuşmasıyla başlayan digitalSSM etkinlikleri şimdi de, İlkay Holt’un, “Açık Kültür, Paylaşılabilir İçerik ve Standartlar” adı altındaki konferasıyla devam edecek. 10 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’de düzenlenecek konferansta Holt, yaratıcılığı ve inovasyonu besleyen yeniden kullanılabilir dijital koleksiyonlar için açık lisansları ve teknik altyapı gereksinimlerini irdeleyecek. Müze, arşiv ve kütüphane gibi kültür ve sanat kurumlarını yapısal bir dönüşüme hazırlayan ve herkes tarafından erişilebilir bir yapının temellerini oluşturan dijital açılımın detaylı bir biçimde ele alınacağı konferansta, “Kültürel alanı düzenleyen evrensel ilke ve standartlar, açık kültür ortamında kurumların hizmet anlayışlarına ve altyapılarına yansıtılabiliyor mu?”,  “Koleksiyon ve arşivlerin potansiyelleri, dijitalleşme sürecinde ne kadar korunabiliyor?”, “Erişime açık koleksiyon ve arşivlerin kullanıcılar arasında paylaşımı noktasında nasıl bir yapı öngörülmeli?” gibi sorulara da yanıt aranacak.
* Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe sınırlı oturma kapasitesi sebebiyle https://bit.ly/2urd86Y adresinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.
Detaylı bilgi için; www.sakipsabancimuzesi.org 

İlkay Holt: Kütüphanecilik lisans eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi ve Özyeğin Üniversitesi Yöneticiler için İşletme Yönetimi bölümlerinde yüksek lisans yaptı. Son sekiz yılı yöneticilik pozisyonunda olmak üzere, uzun yıllar Türkiye’de üniversite kütüphanelerinde (Koç ve Özyeğin üniversiteleri) çalıştı. ANKOS’ta (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) yönetim kurulundaki pozisyonu dahil on yıl görev aldı. Ağırlıklı çalışma alanları elektronik kaynak yönetimi, açık erişim ve açık bilimdir. Halen Creative Commons Türkiye Şube Temsilcisi, Uluslararası E-LIS açık arşivi Türkiye editörlüğü ve RDA (Research Data Alliance) Tarım Bilimleri Göstergeleri (Agricultural Science Indicators) Çalışma Grubu eşbaşkanlığı görevlerini yürütmektedir. 2016 yazından bu yana Londra’da bilgi yönetimi alanında serbest danışmanlık yapan Holt, şu anda COAR (Confederation of Open Access Repositories = Açık Erişim Arşivler Konfederasyonu) ve Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) için çalışmaktadır. Her iki organizasyonda açık erişim ve açık veri yönetimi konulu projelerde görev almakta, online kapasite geliştirme programlarını koordine etmektedir.

Bülten