Tüm Sanatçılar
Sanatçı

Şeref Akdik

1899-1972 
Şeref Akdik

Şeref Akdik, Mekteb-i Sultânî’de (Galatasaray Lisesi) ve Güzel Sanatlar Akademisi’nde hüsnühat dersi veren Reîsülhattâtîn Kâmil Akdik’in oğlu olarak İstanbul’da doğdu. Babasından hat eğitimi de alan Akdik, ortaöğrenimini Fatih Rüşdiyesi’nde tamamladı. 1911’de Osmanlı Ressamlar Cemiyeti tarafından çocuklar için düzenlenen müsabakaya katıldı ve ikinci oldu. 1913’te Hoca Ali Rıza, 1914’te İbrahim Çallı ile tanıştı. 1915’te Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ne girdi. İlk hocası Joseph Warnia-Zarzecki’den desen ve alçı heykel, daha sonra Ömer Adil ve İbrahim Çallı’nın atölyelerinde yağlıboya ve Hikmet Onat’tan desen dersleri aldı. 1916’da Birinci Dünya Savaşı nedeniyle askere alındı, eğitimi kesintiye uğradı. 1918’de savaşın bitimiyle okula geri döndü. 1925’te açılan Avrupa Sınavı’nı kazanarak sanat eğitimi almak üzere Paris’e gönderildi. Académie Julian’da Paul-Albert Laurens’ın öğrencisi oldu. Bu dönemde Paris’in dışına çıkarak Almanya, Belçika ve İtalya’daki müzeleri gezdi. 1928’de Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli lise ve enstitülerde resim öğretmenliği yaptı. Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği’nin kurucu üyesi olan Akdik, Devlet Resim ve Heykel Sergileri’ne düzenli olarak katıldı. 1951’de Güzel Sanatlar Akademisi’nde atölye hocası oldu. Babasından aldığı geleneksel sanatlar eğitimi ile hüsnühat ve ebru eserler de veren sanatçı 1964’te emekli olana kadar Akademi’de resim ve hat dersleri vermeye devam etti.

Detaylar

Rolü:
Sanatçı

İlgili Eserler

Kıt'a

Kıt'a

Detaylı İncele

Diğer Sanatçılar