Tüm Sanatçılar
Sanatçı

Halil Paşa

1852-1939 
Halil Paşa

İstanbul’da Beylerbeyi’nde dünyaya gelen, Tophane Meclisi Müşiri Ferit Selim Paşa’nın oğlu olan Halil Paşa, 1869’da Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun’da eğitim almaya başladı. 1873’te mülâzım rütbesiyle mezun olduktan sonra Sultan Abdülaziz’in (hk. 1861-1876) yaverliğine atandı. Yaverlik yıllarında saray ressamlarının tekniklerini izleyerek resme olan ilgisini geliştirdi. Onu ressamlar sınıfına katan Sultan Abdülaziz’in 1876’da tahttan indirilmesiyle, Kuleli Askerî İdâdîsi’nde resim hocası olan Pierre Guès’in yardımcısı oldu. Sanatçı, 1880’de Maârif Nâzırı Münif Paşa’nın gayretleriyle Paris’e gönderildi. Sekiz yıl boyunca École des Beaux-Arts’da Jean-Léon Gérôme ve Gustave Courtois’nın atölyelerinde çalıştı. 1888’de Paris’ten dönerek Mekteb-i Tıbbiyye’de ve sonrasında Kuleli Askerî İdâdîsi’nde, paşa olduğu 1906’dan itibaren ise Mekteb-i Harbiyye’de resim öğretmenliği, Müze-i Hümâyun’da (İstanbul Arkeoloji Müzeleri) müdür yardımcılığı yaptı. 1889 ve 1900 Paris Evrensel Sergileri’ne katıldı, 1889 sergisinde Madam X adlı portresi bronz madalyayla ödüllendirildi. 1911-1913 arasında Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nde yağlıboya resim hocası olarak çalıştı, 1917’de ise müdürlüğe atandı. 1901, 1902 ve 1903 İstanbul Salon Sergileri’ne, 1916’dan sonra Galatasaray Sergileri’ne katıldı. II. Meşrutiyet’ten sonra Hıdiv Abbas Halim Paşa’nın konuğu olarak Mısır’a gitti. Halil Paşa yaşamının son yıllarını İstanbul’da, Beylerbeyi’ndeki yalısında resim yaparak geçirdi.

Detaylar

Rolü:
Sanatçı

İlgili Eserler

Çengelköy Vapur İskelesi

Çengelköy Vapur İskelesi

Detaylı İncele

Diğer Sanatçılar