Cengiz Han ve Mirasçıları - Büyük Moğol İmparatorluğu

Garanti Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen Cengiz Han ve Mirasçıları - Moğol İmparatorluğu adlı sergide dünyanın çeşitli müzelerinden derlenmiş yaklaşık 600 eser yer aldı.

Bonn Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Münih Staatliches Museum für Völkerkunde ve Viyana Kunsthistorisches Museum’un işbirliğiyle gerçekleştirilen sergide, Almanya’da Etnoloji ve İslam Sanatları Müzesi, Paris’te Guimet Asya Sanatları Ulusal Müzesi, Rusya’da St. Petersburg Devlet Hermitaj Müzesi ile Moğolistan ve Türkiye’nin çeşitli müzelerinden eserler bir araya geldi.

Cengiz Han Hakkında 

Başlangıcından bu yana tarihin kaydettiği en büyük, en güçlü, toprakları en geniş alana yayılan devlet. Göçebe bir toplumun içinden doğan ve yüz yıl gibi kısa bir sürede sınırları Pasifik Okyanusu kıyılarından Macaristan ovalarına, İran'dan Rusya steplerine yayılan uçsuz bucaksız bir Dünya İmparatorluğu… Egemen olduğu topraklarda Pax Mongolica (Moğol Barışı) adını verdiğimiz yaklaşık iki yüzyıllık bir ekonomik canlılık ve kültürel değişim dönemini yaratırken bu coğrafyanın kültür tarihinde silinmez izler bırakan, dahiyane bir siyasal/toplumsal proje…

Bu yıl kuruluşunun 800. yılını yaşadığımız Büyük Moğol İmparatorluğu, bütün bu niteliklerini yalnızca bir kişiye, kurucusu efsanevi Cengiz Han'a borçlu değildi elbette. Ancak 13. yüzyıl başlarında Orta Asya bozkırlarında alevlenen ve elli altmış yıl içinde Doğu'dan Batı'ya dünyanın büyük bir bölümünü tutuşturan bu ateşin ilk kıvılcımlarını yaratan o olmuş, gerisini de art arda yerine geçen ve ana çizgileriyle belirlediği devlet projesini geliştirip hayata geçiren, sonra da dünyanın dört bir yanına yayan oğulları ve torunları olmuştu.

Büyük Moğol İmparatorluğu, 13. ve 14. yüzyıllardaki altın çağında Pasifik Okyanusu'ndan Orta Avrupa'ya kadar yayılırken, ilişkiye geçtiği her kültür ve topluluk üstünde de kalıcı izler bıraktı. Moğollar yalnızca çok iyi askerler değildi; ele geçirdikleri toprakları ve egemenlikleri altındaki insanları da son derece iyi yönetiyorlardı. Yetkin bir yönetim modeli, ticaretin teşvik edilmesi, ileri bir haberleşme ve ulaşım sistemiyle yaygın bir kültürel ve dinsel hoşgörü, "Moğol Barışı" olgusunun önemli yapıtaşlarıydı. Bütün bunların sonucunda Asya'yla Avrupa arasında başlayan ticari ürün, düşünce ve kültür ürünleri değişimi, 16. yüzyıla kadar sürüp gidecekti. 

 

Cengiz Han'ın izinde…

07 Aralık 2006 - 8 Nisan 2007 tarihlerinde Orta Asya'dan göçebe konuklarımız vardı. Boş gelmemiş; beraberlerinde yurtlarını, atlarını, geleneklerini ve inançlarını da getirmişlerdi.

Cengiz Han ve Mirasçıları sergisi boyunca düzenlenen atölye çalışmaları için, 5 - 7, 8 - 11, 12 - 14 ve 15 yaş üstü çocuklar için dört farklı program hazırlandı. Ücretsiz olan atölye çalışmalarına katılan çocukların en büyük ödülü, bu sergi nedeniyle hazırlanan Ben Cengiz Han adlı kitap oldu.

Atölye çalışmasının başlıkları:

Yetki Plakanı Tasarla! / Bozkırda Bir Gezintiye Ne Dersin? / Bozkırın Müziğine Kulak Ver! / Moğol İmparatorluğu'nda Yapboz… / Hadi Göçebe Olalım / Bozkırın Sürprizi: Sürpriz Atölye Çalışmaları / Mührünü Yap, İmzanı Bas / Bu da Bizim Yüce Yasa'mız!

Guanyin heykelciği Çin, Yuan Hanedanı, 1290-1310 civarı Yingqing sırlı porselen, yingdezhen fırını Yükseklik 56 cm Asya Sanatları Ulusal Müzesi Guimet, Paris, env. EO 1616

Üstü yazıtlı taş figür Gov’sümber Eyaleti, Moğolistan, İ.S.700 civarı Granit Yükseklik 132 cm, genişlik 45 cm, derinlik 22 cm Ulusal Moğol Tarihi Müzesi, Ulan Bator, env. A-282

Üstü yazıtlı taş figür Gov’sümber Eyaleti, Moğolistan, İ.S.700 civarı Granit Yükseklik 132 cm, genişlik 45 cm, derinlik 22 cm Ulusal Moğol Tarihi Müzesi, Ulan Bator, env. A-282

Yaban koyunu biçimli çan süsü Güney Sibirya, İ.Ö. 6-5. yüzyıl Bronz Yükseklik 12 cm, genişlik 4,5 cm Asya Sanatları Ulusal Müzesi Guimet, Paris, env. AA 10

Süvarili çini Keşan, İran, 1300 yılı civarı Fırınlanmış kuvars, kalıp baskı, sıratlı ve lüster tekniği Yükseklik 27,5 cm, genişlik 17,8 cm Berlin Devlet Müzeleri, İslam Sanatı Müzesi, env. I. 6217

Süvarili çini Keşan, İran, 1300 yılı civarı Fırınlanmış kuvars, kalıp baskı, sıratlı ve lüster tekniği Yükseklik 27,5 cm, genişlik 17,8 cm Berlin Devlet Müzeleri, İslam Sanatı Müzesi, env. I. 6217

Diadem Köşö Çaydam, Arhangay Eyaleti, Moğolistan, 8. yüzyıl Altın sacı ve yakut Yükseklik 9,8 cm, uzunluk 25,7 cm Ulusal Moğol Tarihi Müzesi, Ulan Bator, env. U 2003-4-46

Diadem Köşö Çaydam, Arhangay Eyaleti, Moğolistan, 8. yüzyıl Altın sacı ve yakut Yükseklik 9,8 cm, uzunluk 25,7 cm Ulusal Moğol Tarihi Müzesi, Ulan Bator, env. U 2003-4-46

Konferans ve Galeri Sohbetleri

 • 14.02.2006

  At ve Ok : Atlı Kavimler, Bozkır İmparatorlukları ve Geniş Dünya

 • 16.02.2006

  Altaylardan Urallara: Boylar, Diller ve Kültürler

 • 23.02.2006

  Tarihte Moğolların Doğuşu

 • 28.02.2006

  Oğuzname'de Cengiz Han ile İlgili Rivayetler

 • 02.03.2006

  Cengiz Han'ın Şeceresi

 • 03.03.2006

  Moğolların Gizli Tarihi

 • 03.03.2006

  Temuçin Cengiz'in hayatı ve yükselişi

 • 03.03.2006

  Moğol İmparatorluğu

 • 07.03.2006

  Cengiz Han'ın tarihsel rolü

 • 07.03.2006

  Cengiz Han'ın ailesinden kadın ve erkek portreleri

 • 07.03.2006

  Moğolların dili ve yazıları

 • 07.03.2006

  Cengiz Oğulları, Yuan Hanedanı, Cuci Çağatay Ulusu

 • 09.03.2006

  Moğol Tarih Yazımında Kadınlar

 • 10.03.2006

  Moğol edebiyatı ve elyazmaları

 • 10.03.2006

  Moğolistan'da kaya yarıkları ve mağaralarda bulunan mezarlar, ölü gömme adetleri

 • 10.03.2006

  Çağatay ulusu ve Altın Ordu

 • 14.03.2006

  İlhanlılar

 • 14.03.2006

  Türkiye koleksiyonlarındaki İlhanlı eserleri

 • 14.03.2006

  Meryem Kösehasanoğulları

 • 14.03.2006

  Moğol Yönetimi Altında Kültürel Paylaşım

 • 16.03.2006

  Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu'nun Küreselleşme Etkisi

 • 17.03.2006

  Pax Mongolica, payzalar ve doğu-batı ticareti

 • 17.03.2006

  Marco Polo ve Kubilay

 • 17.03.2006

  Moğol Budizmi

 • 21.03.2006

  Buda heykelleri

 • 21.03.2006

  Karakurum kazıları

 • 21.03.2006

  Erdenezuu (Erdeni Joo) manastırı

 • 21.03.2006

  Türk ve Moğolların Resimli Kitaplarının Tarihçesi

 • 23.03.2006

  13. Yüzyılda Batı Asya ve Anadolu

 • 24.03.2006

  Diez Albümleri

 • 24.03.2006

  Kubilay Han ve Yuan Hanedanı

 • 24.03.2006

  Moğol müzik aletleri

 • 28.03.2006

  Bozkır devletleri, kültürü, yaşam tarzı, sosyal hayat

 • 28.03.2006

  At: Savaşta ve barışta Moğollar için atın önemi

 • 28.03.2006

  Savaş teknikleri: Ok ve yay

 • 28.03.2006

  Hanların Hatunları: İlhanlı Dergahlarında Kerayit Kadınları ve Aile Politikası

 • 30.03.2006

  İran, Ortadoğu ve Anadolu'da Moğollar

 • 31.03.2006

  Çin ve atlı kavimler

 • 31.03.2006

  Hiongnular (Hunlar) ve İmparatorlukları

 • 31.03.2006

  Moğolistan'daki eski Türk imparatorlukları: Kök Türkler

 • 07.12.2006 - 08.12.2006

  Cengiz Han ve Oğulları, Türk Dünyasındaki Akisler

 • 13.12.2006 13:00

  Bozkır devletleri, kültürü, yaşam tarzı, sosyal hayat

 • 13.12.2006 15:00

  At: Savaşta ve barışta Moğollar için atın önemi

 • 13.12.2006 17:00

  Savaş teknikleri: Ok ve yay

 • 16.12.2006 13:00

  Çin ve atlı kavimler

 • 16.12.2006 15:00

  Hiongnular (Hunlar) ve imparatorlukları

 • 16.12.2006 17:00

  Moğolistan'daki eski Türk imparatorlukları: Kök Türkler

 • 20.12.2006 13:00

  Kök Türk anıtları ve taş heykelleri

 • 20.12.2006 15:00

  Cengiz öncesinde Moğollar ve Moğolistan

 • 20.12.2006 17:00

  Moğol tarihinin kaynakları

 • 23.12.2006 13:00

  Moğolların Gizli Tarihi

 • 23.12.2006 15:00

  Temuçin Cengiz'in hayatı ve yükselişi

 • 23.12.2006 17:00

  Moğol İmparatorluğu

 • 27.12.2006 13:00

  Cengiz Han'ın tarihsel rolü

 • 27.12.2006 15:00

  Cengiz Han'ın ailesinden kadın ve erkek portreleri

 • 27.12.2006 17:00

  Moğolların dili ve yazıları

 • 30.12.2006 13:00

  Moğol edebiyatı ve elyazmaları

 • 30.12.2006 15:00

  Moğolistan'da kaya yarıkları ve mağaralarda bulunan mezarlar, ölü gömme gelenekleri

 • 30.12.2006 17:00

  Çağatay ulusu ve Altın Ordu

 • 03.01.2007 13:00

  İlhanlılar

 • 03.01.2007 15:00

  Türkiye koleksiyonlarındaki İlhanlı eserleri

 • 03.01.2007 17:00

  Kubilay Han ve Yuan hanedanı

 • 06.01.2007 13:00

  Pax Mongolica, payzalar ve doğu-batı ticareti

 • 06.01.2007 15:00

  Marco Polo ve Kubilay

 • 06.01.2007 17:00

  Moğol Budizmi

 • 10.01.2007 13:00

  Buda heykelleri

 • 10.01.2007 15:00

  Karakurum kazıları

 • 10.01.2007 17:00

  Erdenezuu (Erdeni Joo) manastırı

 • 13.01.2007 13:00

  Diez albümleri

 • 13.01.2007 15:00

  Tankalar ve gizemleri

 • 13.01.2007 17:00

  Moğol müzik aletleri

 • 17.01.2007 13:00

  Bozkır devletleri, kültürü, yaşam tarzı, sosyal hayat

 • 17.01.2007 15:00

  At: Savaşta ve barışta Moğollar için atın önemi

 • 17.01.2007 17:00

  Savaş teknikleri: Ok ve yay

 • 20.01.2007 13:00

  Çin ve atlı kavimler

 • 20.01.2007 15:00

  Hiongnular (Hunlar) ve imparatorlukları

 • 20.01.2007 17:00

  Moğolistan'daki eski Türk imparatorlukları: Kök Türkler

 • 24.01.2007 13:00

  Kök Türk anıtları ve taş heykelleri

 • 24.01.2007 15:00

  Cengiz öncesinde Moğollar ve Moğolistan

 • 24.01.2007 15:00

  Temuçin Cengiz'in hayatı ve yükselişi

 • 27.01.2007 13:00

  Moğolların Gizli Tarihi

 • 27.01.2007 17:00

  Moğol tarihinin kaynakları

 • 27.01.2007 17:00

  Moğol İmparatorluğu

 • 31.01.2007 13:00

  Cengiz Han'ın tarihsel rolü

 • 31.01.2007 15:00

  Cengiz Han'ın ailesinden kadın ve erkek portreleri

 • 31.01.2007 17:00

  Moğolların dili ve yazıları

 • 03.02.2007 13:00

  Moğol edebiyatı ve elyazmaları

 • 03.02.2007 15:00

  Moğolistan'da kaya yarıkları ve mağaralarda bulunan mezarlar, ölü gömme gelenekleri

 • 03.02.2007 17:00

  Çağatay ulusu ve Altın Ordu

 • 07.02.2007 13:00

  İlhanlılar

 • 07.02.2007 15:00

  Türkiye koleksiyonlarındaki İlhanlı eserleri

 • 07.02.2007 17:00

  Kubilay Han ve Yuan hanedanı

 • 10.02.2007 13:00

  Pax Mongolica, payzalar ve doğu-batı ticareti

 • 10.02.2007 15:00

  Marco Polo ve Kubilay

 • 10.02.2007 17:00

  Moğol Budizmi

 • 14.02.2007 13:00

  Buda heykelleri

 • 14.02.2007 15:00

  Karakurum kazıları

 • 14.02.2007 17:00

  Erdenezuu (Erdeni Joo) manastırı

 • 14.02.2007 19:00

  At ve Ok: Atlı Kavimler, Bozkır İmparatorlukları ve Geniş Dünya

 • 16.02.2007 19:00

  Altaylardan Urallara: Boylar, Diller ve Kültürler

 • 17.02.2007 13:00

  Diez albümleri

 • 17.02.2007 15:00

  Tankalar ve gizemleri

 • 17.02.2007 17:00

  Moğol müzik aletleri

 • 21.02.2007 13:00

  Bozkır devletleri, kültürü, yaşam tarzı, sosyal hayat

 • 21.02.2007 15:00

  At: Savaşta ve barışta Moğollar için atın önemi

 • 21.02.2007 17:00

  Savaş teknikleri: Ok ve yay

 • 23.02.2007 19:00

  Tarihte Moğolların Doğuşu

 • 24.02.2007 13:00

  Çin ve atlı kavimler

 • 24.02.2007 15:00

  Hiongnular (Hunlar) ve imparatorlukları

 • 24.02.2007 17:00

  Moğolistan'daki eski Türk imparatorlukları: Kök Türkler

 • 28.02.2007 13:00

  Kök Türk anıtları ve taş heykelleri

 • 28.02.2007 15:00

  Cengiz öncesinde Moğollar ve Moğolistan

 • 28.02.2007 17:00

  Moğol tarihinin kaynakları

 • 28.02.2007 19:00

  Oğuzname'de Cengiz Han ile İlgili Rivayetler

 • 02.03.2007 19:00

  Cengiz Han'ın Şeceresi

 • 03.03.2007 13:00

  Moğolların Gizli Tarihi

 • 03.03.2007 15:00

  Temuçin Cengiz'in hayatı ve yükselişi

 • 03.03.2007 17:00

  Moğol İmparatorluğu

 • 07.03.2007 13:00

  Cengiz Han'ın tarihsel rolü

 • 07.03.2007 15:00

  Cengiz Han'ın ailesinden kadın ve erkek portreleri

 • 07.03.2007 17:00

  Moğolların dili ve yazıları

 • 07.03.2007 19:00

  Cengiz Oğulları, Yuan Hanedanı, Cuci Çağatay Ulusu

 • 09.03.2007 19:00

  Moğol Tarih Yazımında Kadınlar

 • 10.03.2007 13:00

  Moğol edebiyatı ve elyazmaları

 • 10.03.2007 15:00

  Moğolistan'da kaya yarıkları ve mağaralarda bulunan mezarlar, ölü gömme gelenekleri

 • 10.03.2007 17:00

  Çağatay ulusu ve Altın Ordu

 • 14.03.2007 13:00

  İlhanlılar

 • 14.03.2007 15:00

  Türkiye koleksiyonlarındaki İlhanlı eserleri

 • 14.03.2007 17:00

  Kubilay Han ve Yuan hanedanı

 • 14.03.2007 19:00

  Moğol Yönetimi Altında Kültürel Paylaşım

 • 16.03.2007 19:00

  Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu'nun Küreselleşme Etkisi

 • 17.03.2007 13:00

  Pax Mongolica, payzalar ve doğu-batı ticareti

 • 17.03.2007 15:00

  Marco Polo ve Kubilay

 • 17.03.2007 17:00

  Moğol Budizmi

 • 21.03.2007 13:00

  Buda heykelleri

 • 21.03.2007 15:00

  Karakurum kazıları

 • 21.03.2007 17:00

  Erdenezuu (Erdeni Joo) manastırı

 • 21.03.2007 19:00

  Türk ve Moğolların Resimli Kitaplarının Tarihçesi

 • 23.03.2007 19:00

  13. Yüzyılda Batı Asya ve Anadolu

 • 24.03.2007 13:00

  Diez albümleri

 • 24.03.2007 15:00

  Tankalar ve gizemleri

 • 24.03.2007 17:00

  Moğol müzik aletleri

 • 28.03.2007 13:00

  Bozkır devletleri, kültürü, yaşam tarzı, sosyal hayat

 • 28.03.2007 15:00

  At: Savaşta ve barışta Moğollar için atın önemi

 • 28.03.2007 17:00

  Savaş teknikleri: Ok ve yay

 • 28.03.2007 19:00

  İlhanlı Dergahları'nda Kerayit Kadınları ve Aile Politikası

 • 30.03.2007 19:00

  İran, Ortadoğu ve Anadolu'da Moğollar

 • 31.03.2007 13:00

  Çin ve atlı kavimler

 • 31.03.2007 15:00

  Hiongnular (Hunlar) ve imparatorlukları

 • 31.03.2007 17:00

  Moğolistan'daki eski Türk imparatorlukları: Kök Türkler

 • 04.04.2007 13:00

  Kök Türk anıtları ve taş heykelleri

 • 04.04.2007 15:00

  Cengiz öncesinde Moğollar ve Moğolistan

 • 04.04.2007 17:00

  Moğol tarihinin kaynakları

 • 07.04.2007 13:00

  Moğolların Gizli Tarihi

 • 07.04.2007 15:00

  Temuçin Cengiz'in hayatı ve yükselişi

 • 07.04.2007 17:00

  Moğol İmparatorluğu

Film Gösterimleri

Sergi Etkinlikleri