Altın Satırlar : Sakıp Sabancı Müzesi'nden Osmanlı Hat Sanatı

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Hat Koleksiyonu, Müzenin 2002 yılında kurulmasından sonra ilk kez kapsamlı bir biçimde Madrid’te Real Academia de Bellas Artes de San Fernando’da sergileniyor. İspanya Kültür Bakanlığı ve Sabancı Holding’in sponsorluğunda gerçekleştirilen Altın Satırlar: Sakıp Sabancı Müzesi’nden Osmanlı Hat Sanatı adlı sergide, başta Osmanlı hat sanatının kurucusu sayılan Şeyh Hamdullah olmak üzere, Şehzade Korkut, Ahmed Karahisari, Derviş Ali, Hafız Osman, Yedikuleli Seyyid Abdullah, Mustafa Rakım, Kazasker Mustafa İzzet ve Sami Efendi gibi 15. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıl başlarına kadar yaşamış olan çok sayıda Osmanlı hattatının elyazma eserleri ve hattat aletleri yer alıyor.

Toplam 96 eserin yer aldığı sergide Kur’an-ı Kerimler, dua kitapları, hat albümleri ve çeşitli meşklerin yanı sıra, Batı etkilerinin giderek arttığı 19. yüzyılda hazırlanmış levhalara, dönemin sultanının tuğrasını taşıyan resmi/diplomatik belgelere ve iri harflerle yazılmış levhaların anıtlardaki kullanımını göstermek üzere geç dönem Osmanlı resimlerinden birkaç örneğe de yer veriliyor.

Kağıt Makası

Gümüş Divit

Berat

Şemseli Deri Cilt

Şevket Dağ (1876-1944)

Şehzade Abdülmecid Efendi

Tuğra (II. Abdülhamid)

Meşk

Kuran

Levha

Dua kitabı

"Ottoman Calligraphy" from the SSM Calligraphy Collection in Seville after Madrid Selected works from the Ottoman Calligraphy Collection of the Sabanci University’s Sakip Sabanci Museum are on exhibition at the Real Alcázar Palace in Seville during 4 April-15 June 2008.

09.12.2007 - S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) Osmanlı Hat Koleksiyonu’ndan seçmeler, 11 Aralık 2007 - 2 Mart 2008 tarihleri arasında, Madrid’de, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando’da sergileniyor