17. yüzyıl Avrupa'sında Türk İmajı

Credit Suisse'in katkılarıyla düzenlenen 17. yüzyıl Avrupa'sında Türk İmajı adlı sergide, Slovenya başta olmak üzere Orta Avrupa'daki çeşitli Müze koleksiyonları ile İngiltere ve Türkiye'deki özel koleksiyonlardan derlenen 92 yağlıboya portre, panorama ve gravür sergilendi.

Sergide, Türk korkusunun büyük bir meraka dönüştüğü, Türklere karşı savaşan kesimlerin savaş ertesi kendi yurtlarında düşmanlarının kıyafetine bürünerek yaptırdıkları portrelerin yaygınlığı, Osmanlı topraklarına ait savaş ganimeti, hediye veya ticaret yolu ile edinilmiş malzemenin Avrupa sosyal yaşamında oynadığı önemli rolün sanata yansıyan izdüşümü irdelendi.

Dragoman Gian Rinaldo Carli'nin Portresi Venedikli ressam, 17. yüzyılın ikinci yarısı Tuval üzerine yağlıboya 216 x 152 cm Poreč Bölge Müzesi, env. KP 2130

Caterina Carli'nin Portresi Venedikli ressam, 17. yüzyılın sonu-18. yüzyılın başı Tuval üzerine yağlıboya 210 x 157 cm Poreč Bölge Müzesi, env. KP 1675

Sipahi İstiryalı ressam, 1682 civarı Tuval üzerine yağlıboya 215 x 164 cm Ptuj Bölge Müzesi, env. G 862 s

Sultan IV. Murad Avusturyalı ressam, 1670 civarı Tuval üzerine yağlıboya 92,5 x 72 cm Ptuj Bölge Müzesi, env. G 870 s

Doğulu Kadın İstiryalı ressam, 1682 civarı Tuval üzerine yağlıboya 93,1 x 72,3 cm Ptuj Bölge Müzesi, env. G 887 s

Doğulu Kadın İstiryalı ressam, 1682 civarı Tuval üzerine yağlıboya 93,1 x 72,3 cm Ptuj Bölge Müzesi, env. G 887 s

Sultan IV. Mehmed İstiryalı ressam, 1682 civarı Tuval üzerine yağlıboya 255 x 155 cm Ptuj Bölge Müzesi, env. G 861 s

Yeniçeri İstiryalı ressam, 1682 civarı Tuval üzerine yağlıboya 216 x 164 cm Ptuj Bölge Müzesi, env. G 863 s

Rum Kadın İstiryalı ressam, 1682 civarı Tuval üzerine yağlıboya 184 x 170 cm Ptuj Bölge Müzesi, env. G 27 s

13.07.2005 - Resimlere yansıyan Türkler