Sakıp Sabancı (ö. 2004), başta ünlü hattatların güzel yazı (hüsnühat) örnekleri ve Kuran   nüshaları olmak üzere sanatlı elyazma kitaplar koleksiyonu yapmaya Sultan II. Mahmud’un (h. 1808-39) yazmış olduğu bir levhayı satın alarak başladı. Sakıp Sabancı koleksiyonu 1980’lerde satın alınan özel koleksiyonların da katkısıyla zenginleşti. Koleksiyonun 1989’dan   itibaren yurtdışındaki önemli müzelerde sergilenip büyük ilgi görmesi, Sakıp Sabancı ve ailesinin koleksiyonu geliştirme ve müze oluşturma düşüncesini güçlendirdi.  

Atlı Köşk, 1998’de müzeye dönüştürülmek üzere Sabancı ailesi tarafından Sabancı Üniversitesi’nin kullanımına tahsis edildi ve 2002’de Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı   Müzesi adıyla ziyarete açıldı. Bu şekilde Atlı Köşk’ün üst kat odaları Osmanlı kitap ve hat sanatı örneklerinin sergilendiği salonlara dönüştü.  

Sakıp Sabancı Müzesi’nin Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu’nda, 14. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıla kadar uzanan sürede hazırlanmış sanatlı elyazması Kuran-ı Kerim nüshaları ve dua kitapları, Osmanlı hattatlarının ayet, hadis ve güzel sözleri farklı hat karakterlerinde yazdıkları kıt’a, murakkaa ve levha halindeki hüsnühatları, Osmanlı padişahlarının tuğralarıyla donanmış, kimisi tezhipli resmi belgeler ve hattatların yazı araçları yer alır.