Eğitmen Biyografileri

Yrd. Doç.Dr. Cem Doğan YAŞAT

 

1978 İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, "Sanat ve Toplum Karşısında Hermeneutik: Edebiyat Sosyolojisi Açısından Hermeneutik Yaklaşımın Değerlendirilmesi" başlıklı teziyle 2004 yılında yüksek lisans derecesini, "Edebiyat Sosyolojisi Açısından Adorno Estetiğinin Toplumsal Temelleri" başlıklı teziyle ise 2008 yılında doktora derecesini aldı. 2003 yılından bu yana ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yaşat’ın çeşitli akademik dergilerde ve kitaplarda yer alan, A.H. Tanpınar, Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Sevim Burak gibi edebiyatçılar üzerine yazılarının yanı sıra, “Bilge Karasu’yu Okumak” başlıklı bir derleme kitabı yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Uşun TÜKEL

 

1960 yılında İstanbul’da doğdu. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Estetik ve Sanat Tarihi Kürsüsü’nden “Modern Heykel Sanatında Brancusi’nin Yeri” başlıklı lisans tezini vererek mezun oldu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Avrupa Sanatında Rengin Yeri ve Önemi” adlı teziyle yüksek lisans derecesi aldı. 1990 yılında aynı bölümdeki doktora çalışmasını, “Beyân-ı Menâzil’in Resim Dili. Bir Yapısal Çözümleme” başlıklı tezini vererek tamamladı. 2006’dan bu yana İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde profesör olarak görev yapmaktadır. “AICA (Association Internationale des Critiques d’Art) Türkiye” üyesi olan Tükel, araştırma ve yayınlarını çağdaş sanat, ikonografi ve görsel göstergebilim alanlarında sürdürmektedir. Uşun Tükel’e TÜYAP Artist Sanat Fuarı tarafından 2011’de “Eleştirmen Onur Ödülü” verilmiştir.

Prof. Dr. Zühre İNDİRKAŞ

 

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Bölümü’nü bitirdi. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi, University College’e misafir öğrenci statüsünde bir yıl devam etti. Yüksek Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yaptı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde araştırma görevlisi oldu. Aynı yıl doktora çalışmasına başladı, çalışmalarını 1987 yılında British Council araştırma bursu ile gittiği Londra’da sürdürdü. Doktorasını 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamladı. Halen aynı üniversitede Sanat Tarihi bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Zühre İndirkaş’ın sanat, sanatta mitoloji, Antik Yunan, Anadolu ve Orta Asya söylenceleri, Ana Tanrıça konularında yurtiçi ve yurtdışında yayaınlanmış çeşitli kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Uğur TANYELİ

 

1976 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü'nü (MSGSÜ Mimarlık Fakültesi) bitirdi ve aynı kurumda Mimarlık Tarihi Kürsüsü'nde asistanlık görevine başladı. Doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yaptı. İTÜ, Anadolu Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde akademik kadroda yer aldı. University of Michigan’da konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Halen Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dekanlığını yürütmektedir. Çalışmaları özellikle Osmanlı mimarlığı, modern Türkiye ve genelde modernlik meseleleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. 1989 yılından bu yana Arredamento Mimarlık Dergisi'nin yayın koordinatörlüğünü de yapmaktadır. Aralarında “Konutu ve Modernleşmeyi Metropolden Okumak: İstanbul 1900-2000”, “Mimarlığın Aktörleri” ve “Türkiye’nin Görsellik Tarihine Giriş”in de bulunduğu ondan fazla kitap ve yüzden fazla makale kaleme aldı.