Eğitmen Biyografileri

Prof. Uğur DERMAN
1935’de Bandırma’da doğdu, Üsküdar’da büyüdü. Haydarpaşa Lisesi’nden sonra İ.Ü. Eczacılık Fakültesi’ni 1960’da bitirdi. 15 yıl serbest eczacılık devresinden sonra, 1977-2006 yılları arasında Türkpetrol Vakfi yöneticiliğinde bulundu.

1955 yılından îtibâren Üstad Necmeddin Okyay’ın Osmanlı kitap sanatları konusunda talebesi oldu, 1960’da icâzet aldı. Ayrıca Süheyl Ünver, Mâcid Ayral, Halim Özyazıcı, Nihad Çetin gibi hocalardan da çok istifade etti. 1961’den bu yana hat ve sâir kitap sanatları üzerine kitap, makāle, ansiklopedi maddesi ve tebliğ olarak 500’e erişen yayını vardır. 1984-2008 yılları arasında Marmara ve Mimar Sinan üniversitelerinde lisans, lisansüstü ve doktora derslerini sürdürmüş olup, kendisine Mimar Sinan Üniversitesi Senatosu tarafından 1997’de fahrî profesör (Prof.h.c.) unvânı verilmiştir. 2009 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne, 2010’da ise UNESCO Yaşıyan Kültür Hazînesi ödülüne layik görülmüştür. Prof.Dr. Çiçek Derman ile evli olup üç oğlu ve üç torunu vardır.

Prof. Dr. Uşun TÜKEL
1960 yılında İstanbul’da doğdu. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Estetik ve Sanat Tarihi Kürsüsü’nden “Modern Heykel Sanatında Brancusi’nin Yeri” başlıklı lisans tezini vererek mezun oldu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Avrupa Sanatında Rengin Yeri ve Önemi” adlı teziyle yüksek lisans derecesi aldı. 1990 yılında aynı bölümdeki doktora çalışmasını, “Beyân-ı Menâzil’in Resim Dili. Bir Yapısal Çözümleme” başlıklı tezini vererek tamamladı. 2006’dan bu yana İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde profesör olarak görev yapmaktadır. “AICA (Association Internationale des Critiques d’Art) Türkiye” üyesi olan Tükel, araştırma ve yayınlarını çağdaş sanat, ikonografi ve görsel göstergebilim alanlarında sürdürmektedir. Uşun Tükel’e TÜYAP Artist Sanat Fuarı tarafından 2011’de “Eleştirmen Onur Ödülü” verilmiştir.

Atilla DORSAY
1939 İzmir doğumludur. Galatasaray Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki M.S.Ü.) Yüksek Mimarlık bölümünden mezun oldu (1964). 1966 yılından itibaren Cumhuriyet gazetesinde sinema üzerine yazmaya başladı ve sonra bunu asıl meslek olarak seçti. Cumhuriyet’te 27 yıl sürekli yazdıktan sonra Milliyet ve Yeni Yüzyıl’da yazdı. 1998’den beri Sabah’ta yazıyor. Çoğu sinemayla ilgili olmak üzere bugüne dek 45 kitap yayınladı. Türk sineması ve yabancı sinema eleştirilerini, yemek kültürü, gezi, şehircilik, yaşam kültürü, pop-müzik üzerine yazılarını ve son yıllarda fotoğraflarını ayrı kitaplarda topladı. TRT 2’de, açıldığı 1985 yılından itibaren 20 yıla yakın klasik filmler sundu. Özellikle Sinema 100 Yaşında kuşağında önemli klasikleri ekrana getirdi. 1987-1994 arasında TRT Radyo 3’te müzik programları yaptı. Sayısız yerli-yabancı dergide yazıları yayınlandı. Birçok festivalde jüri üyeliği yaptı. Ayrıca başlangıcından (1982) bugüne dek İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Uluslararası İstanbul Film Festivali’nin yürütme kurulundadır. SİYAD- Sinema Yazarları Derneği’ni kurdu, uzun yıllar yönetti. Şimdi onursal başkan. Uzun yıllar FIPRESCI-Uluslararası Sinema Yazarları Federasyonu’nun da Türkiye temsilcisiydi. Dorsay’ın, Fransa’dan Palmes Academiques Nişanı, TDK- Türk Dil Kurumu Basın Dil Ödülü (1979), Eskişehir, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana-Altın Koza, TÜRSAK-Randevu festivalleri onur veya emek ödülleri bulunuyor.

Prof. Dr. Ali AKAY
Ali Akay, Paris'te Sosyoloji, Felsefe ve Siyaset Bilimi okudu. Çeşitli dergilerde sanat, sosyoloji ve felsefe konularında makaleleri, aynı alanlarda kitapları yayımlandı. Kitapları arasında, Sanatın Sosyolojik Gözü, Minör Polika, Tekil Düşünce, Sanatın Gramları, Birleşmeyen Sentez, Postmodernizmin ABC'si, Akbank Sanat Antolojisi, Gerilim İmgeleri sayılabilir. Son dönemde Unleached Turkish Contemporary Art, Dumezil'in Ders Notları ve Postmodernisme et Apres başlıklı kitaplarda makaleleri yayımlandı. MSGSÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olan Akay, aynı zamanda küratörlük yapıyor. Son sergileri arasında “Sürekli Çeşitlenmeler” (Akbank Sanat, Mayıs-Haziran 2011), “Arşiv I - İkilikler” (Şekerbank Yeni Medya Art Center, Mayıs-Haziran 2011), “Societe Realiste - Duvarların Arasındaki Şehir” (Akbank Sanat, Nisan-Mayıs 2011), “Mounir Fatmi - Megalopoller” (Akbank Sanat, Mart-Nisan 2011), “İstanbul, Passage de Retz, Paris” (Mayıs-Haziran 2010), “Variations Continues, Credac, Paris” (Kasım 2009-Şubat 2010) yer alıyor.

Yard. Doç. Dr. Ali Rıza ÖZCAN
Yard.Doç.Dr. Ali Rıza ÖZCAN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nü bitirdi (1989). Aynı üniversitede "Klâsik Devir Kur'an-ı Kerimleri’nin Tezhibli Sayfaları" başlıklı teziyle Yüksek Lisansını tamamladı ve daha sonar sanatta yeterlik unvanını, "Türk Nes'talik Ekolü" adlı eser çalışmasıyla kazandı. Prof. Dr. Ali Alparslan’dan Ta’lîk,Divanî, Celî Divanî, Rik’a; Hattat Hüseyin Kutlu’dan Sülüs-Nesih yazı çeşitlerinden icazetnâme aldı. Karma sergilere katıldı, kitap ve makaleler yazdı. Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği Devlet Türk Süsleme Sanatları, AlBaraka ve İslam Tarih Kültür Araştırma Merkezi’nin düzenledikleri uluslararası hat yarışmaları ile Japonya’da yapılan yazı yarışmalarında ödüller alan Ali Rıza Özcan 1996 yılından beri Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Anasanat Dalı’nda öğretim üyesidir.

Prof. Dr. Zühre İNDİRKAŞ
Prof. Dr. Zühre İndirkaş, Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini T.E.D Ankara Kolejinde tamamladı. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi,  Klasik Arkeoloji Bölümü’nü bitirdi. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi, University College’e misafir öğrenci statüsünde bir yıl devam etti. Yüksek Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yaptı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde araştırma görevlisi oldu. Aynı yıl doktora çalışmasına başladı, çalışmalarını 1987 yılında British Council araştırma bursu ile gittiği Londra’da sürdürdü. Doktorasını 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamladı. Halen aynı üniversitede Sanat Tarihi bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır.Zühre İndirkaş’ın sanat, sanatta mitoloji, Antik Yunan,  Anadolu ve Orta Asya söylenceleri, Ana Tanrıça konularında yurtiçi ve yurtdışında yayaınlanmış çeşitli kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Uğur TANYELİ

1952 yılında Ankara’da doğan Uğur Tanyeli, 1976 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü'nü (MSGSÜ Mimarlık Fakültesi) bitirdi ve aynı kurumda Mimarlık Tarihi Kürsüsü'nde asistanlık görevine başladı. Doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yaptı. İTÜ, Anadolu Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde akademik kadroda yer aldı. University of Michigan’da konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Halen Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dekanlığını yürütmektedir. Çalışmaları özellikle Osmanlı mimarlığı, modern Türkiye ve genelde modernlik meseleleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. 1989 yılından bu yana Arredamento Mimarlık Dergisi'nin yayın koordinatörlüğünü de yapmaktadır. Aralarında “Konutu ve Modernleşmeyi Metropolden Okumak: İstanbul 1900-2000”, “Mimarlığın Aktörleri” ve “Türkiye’nin Görsellik Tarihine Giriş”in de bulunduğu ondan fazla kitap ve yüzden fazla makale kaleme aldı.