full screen background image

Eğitmen Biyografileri

Eğitmen Biyografileri

Gül İrepoğlu

 

Gül İrepoğlu İstanbul Lisesi’ni ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Estetik ve Sanat Tarihi Kürsüsü’nde akademik kariyerine başladı, 1997’de aynı kurumda sanat tarihi profesörü unvanını aldı. 26 yıl hizmetten sonra 2005’te yazmaya vakit ayırmak üzere üniversiteden erken emekli oldu.  Osmanlı Resim Sanatı, padişah portreleri, Lale Devri, Doğu ili Batının sanatsal ilişkileri, Lale Kültürü, Gül Kültürü ve Osmanlı Saray Mücevheri alanlarında eserler verdi. TRT ve NTV’de çeşitli kültür-sanat programları hazırlayıp sundu. TAÇ Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı başkanı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu yönetim kurulu üyesi ve Somut Kültürel Miras Komitesi başkanı olarak görev yaptı. Tarihte yaşanmış hikayeler, İstanbul ile Topkapı Sarayı’ndaki yaşam üzerine kurgulanmış romanları birçok dile çevrildi.   

Gül İrepoğlu’nun Yayınları 

Kitaplar:  

Feyhaman Duran, İstanbul 1986  

Lenvi, Nakış-Şiir-Renk, İstanbul 1999 

Padişahın Portresi – Tesavir-i Al-i Osman, İstanbul 2000  (5.Bölüm:“Kitaptan Tuvale 1700-1800” ve katalog maddeleri)  

Lale Devri İstanbuluna İki Özgün Bakış: Rıjksmuseum ve Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki Yapıtlarıyla Vanmour ve Levni, İstanbul 2003  (Günsel Renda ile birlikte) 

Lale Devri’nin Bir Görgü Tanığı: Jean-Baptiste Vanmour, İstanbul 2003 (Eveline Sint Nicolaas, Duncan Bull ve Günsel Renda ile birlikte) 

Zeki Faik İzer ve Estetiği, İstanbul 2005 

Osmanlı Saray Mücevheri, İstanbul 2012  Lale-Doğada, Tarihte, Sanatta, İstanbul 2012 

Gül-Aşkın Çiçeği, Sanat Çiçeği, Sonsuzluğun Çiçeği, İstanbul 2014  

Romanlar: 

Gölgemi Bıraktım Lale Bahçelerinde, 2003 

Cariye, 2007 

Fiyonklu İstanbul Dürbünü, 2009  İstanbul Yıldızı, 2014 

Aşk-ı Derya: Ayvazovski’nin Gizli İstanbul Güncesi, 2016

 

Dr. M. Sinan GENİM

 

1945’de Kuzguncuk’ta doğdu. Orta öğrenimini Haydarpaşa Lisesi’nde, yüksek öğrenimini DGSA Mimarlık Yüksek Okulu’nda tamamladı. DMMA Mimarlık Bölümü Rölöve-Restorasyon Ana Bilim Dalı’ndan yüksek mimar, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatları Kürsüsü’nden “İstanbul’un İskânı” konulu tezi ile doktor unvanını aldı. 1970-76’da İDGSA’de Asistanlık, 1974-81’de İÜ Edebiyat Fakültesi’nde, 1976-83’de İDGSA’de, 1983-91’de Mimar Sinan Üniversitesi’nde ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1989-92 ve 2009-2011 tarihleri arasında İstanbul Koruma Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1989-2009’da Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyeliği, 1994-99’da Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, 1999-2004’de Beşiktaş Belediyesi Meclis Başkanlığı yaptı. 1997’den bu yana Türkiye Anıt Çevre ve Turizm Değerlerini Koruma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor. Konut, müze, showroom, depo, yönetim binası, fabrika binası gibi projeler ve uygulamaların yanı sıra çok sayıda restorasyon uygulaması yaptı. Çeşitli kitap, dergi ve gazetelerde makaleleri, radyo ve televizyon konuşmaları var. Konstantiniyye’den İstanbul’a, XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıla Boğaziçi’nin Rumeli Yakası Fotoğrafları adlı kitabı 2006’da, Konstantiniyye’den İstanbul’a, XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıla Boğaziçi’nin Anadolu Yakası Fotoğrafları ve İstanbul 1955 isimli kitapları 2012’de yayınlandı.

 

 

Prof. Dr. Tülay ARTAN

 

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tülay Artan’ın ilgi alanları arasında Osmanlı  seçkinleri ve hane halkları; İstanbul ve maddi kültür tarihi; 17.-18. yüzyıl Osmanlı-İslâm tarihi;  17.-18. yüzyıl Osmanlı-Avrupa sanat ve mimarlık tarihi bulunmaktadır. Artan’ın makaleleri ile  katkıda bulunduğu en yeni yayınlar arasında “Objects of Consumption and Mediterranean  Interconnections, 1450- 1650” makalesiyle The Companion to Islamic Art and Architecture  (eds. Gulru Necipoğlu and Barry Finnbarr Flood, New York NY: Wiley- Blackwell, 2016); “The  Politics of Ottoman Imperial Palaces : Vakıfs and Architecture from the 16th to the 18th  Centuries” makalesiyle The Emperor’s House: Palaces from Augustus to the Age of  Absolutism (eds. Michael Featherstone, Hansgerd Hellenkemper, Jean-Michel Spieser, Gülrü  Tanman, Ulrike Wulf-Rheidt, Berlin: Walter de Gruyter, 2015); “Die institutionelle Trennung  der Höfe von Großvezier und Sultan: Zu Rekrutierung und Ausbildung der neuen  Funktionsträger” makalesiyle Die Anatomie frühneuzeitlicher Imperien  –Herrschaftsmanagement jenseits von Staat und Nation: Institutionen, Personal und  Techniken (ed. Stephan Wendehorst, Berlin: Oldenbourg Wissenshaftsverlag/Walter de  Gruyter, 2015) vardır.

 

Yrd. Doç.Dr. Cem Doğan YAŞAT

 

1978 İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, "Sanat ve Toplum Karşısında Hermeneutik: Edebiyat Sosyolojisi Açısından Hermeneutik Yaklaşımın Değerlendirilmesi" başlıklı teziyle 2004 yılında yüksek lisans derecesini, "Edebiyat Sosyolojisi Açısından Adorno Estetiğinin Toplumsal Temelleri" başlıklı teziyle ise 2008 yılında doktora derecesini aldı. 2003 yılından bu yana ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yaşat’ın çeşitli akademik dergilerde ve kitaplarda yer alan, A.H. Tanpınar, Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Sevim Burak gibi edebiyatçılar üzerine yazılarının yanı sıra, “Bilge Karasu’yu Okumak” başlıklı bir derleme kitabı yayınlanmıştır.

 

Prof. Dr. Uşun TÜKEL

 

1960 yılında İstanbul’da doğdu. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Estetik ve Sanat Tarihi Kürsüsü’nden “Modern Heykel Sanatında Brancusi’nin Yeri” başlıklı lisans tezini vererek mezun oldu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Avrupa Sanatında Rengin Yeri ve Önemi” adlı teziyle yüksek lisans derecesi aldı. 1990 yılında aynı bölümdeki doktora çalışmasını, “Beyân-ı Menâzil’in Resim Dili. Bir Yapısal Çözümleme” başlıklı tezini vererek tamamladı. 2006’dan bu yana İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde profesör olarak görev yapmaktadır. “AICA (Association Internationale des Critiques d’Art) Türkiye” üyesi olan Tükel, araştırma ve yayınlarını çağdaş sanat, ikonografi ve görsel göstergebilim alanlarında sürdürmektedir. Uşun Tükel’e TÜYAP Artist Sanat Fuarı tarafından 2011’de “Eleştirmen Onur Ödülü” verilmiştir.

 

Prof. Dr. Zühre İNDİRKAŞ

 

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Bölümü’nü bitirdi. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi, University College’e misafir öğrenci statüsünde bir yıl devam etti. Yüksek Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yaptı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde araştırma görevlisi oldu. Aynı yıl doktora çalışmasına başladı, çalışmalarını 1987 yılında British Council araştırma bursu ile gittiği Londra’da sürdürdü. Doktorasını 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamladı. Halen aynı üniversitede Sanat Tarihi bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Zühre İndirkaş’ın sanat, sanatta mitoloji, Antik Yunan, Anadolu ve Orta Asya söylenceleri, Ana Tanrıça konularında yurtiçi ve yurtdışında yayaınlanmış çeşitli kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

 

Prof. Dr. Uğur TANYELİ

 

1976 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü'nü (MSGSÜ Mimarlık Fakültesi) bitirdi ve aynı kurumda Mimarlık Tarihi Kürsüsü'nde asistanlık görevine başladı. Doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yaptı. İTÜ, Anadolu Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde akademik kadroda yer aldı. University of Michigan’da konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Halen Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dekanlığını yürütmektedir. Çalışmaları özellikle Osmanlı mimarlığı, modern Türkiye ve genelde modernlik meseleleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. 1989 yılından bu yana Arredamento Mimarlık Dergisi'nin yayın koordinatörlüğünü de yapmaktadır. Aralarında “Konutu ve Modernleşmeyi Metropolden Okumak: İstanbul 1900-2000”, “Mimarlığın Aktörleri” ve “Türkiye’nin Görsellik Tarihine Giriş”in de bulunduğu ondan fazla kitap ve yüzden fazla makale kaleme aldı.